Inovujeme náplň předmětu první pomoci

"Nejnáročnější jsou komplexní simulátory využívané zejména ve výuce intenzivní medicíny," říká student pátého ročníku všeobecného lékařství LF MU Daniel Barvík.

5. 10. 2020

Co Vás jako studenta LF MU přivedlo k projektu SIMU?
S kolegy jsme pod hlavičkou studentské organizace IFMSA (International Federation of Medical Student´s Association) vedli projekt Simulačního kurzu první pomoci. Na kurzu si studenti všeobecného a zubního lékařství LF MU mohou vyzkoušet poskytování první pomoci v několika simulacích, následně s nimi školený lektor jejich postup detailně rozebere. Tento projekt se vedení SIMU zalíbil, a tak byl spolu s námi jakožto organizačním týmem k SIMU připojen. Podpora SIMU i vedení LF MU nám umožnila posunout kurz o kus dále a také se zapojit do dalších aktivit. Nyní jsem tedy součástí jednak odborného týmu, který připravuje podklady pro výuku jednotlivých předmětů v SIMU, a také technického týmu, který má na starosti údržbu simulátorů a především asistenci ve výuce při práci s těmi složitějšími z nich.

V SIMU se tedy momentálně podílíte na obměně kurikula. V čem tato práce spočívá?
S týmem dnes již hotových lékařů inovujeme náplň předmětu První pomoc. Sjednocujeme mnohdy dost roztříštěné zdroje pro studium a připravujeme e-learning, aby studenti chodili na cvičení adekvátně připraveni. Pro lékaře, kteří tento předmět vyučují, jsme připravili podklady obsahující mimo jiné řadu malých simulací, které na sebe logicky navazují a pomocí kterých budou studenti na cvičeních trénovat své praktické dovednosti. Protože ale nejde dělat simulace v poměru 1 lékař na 20 studentů, což je přibližně počet studentů v jednom studijním kruhu, budou lékařům s tímto úkolem pomáhat starší studenti. Zhruba 100 z nich nyní dokončuje celoroční vzdělávací program, který jsme za tímto účelem připravili. Budou tak po odborné i pedagogické stránce připraveni doplnit lékaře a vést ve cvičení svou vlastní podskupinu.

Také jste zmínil, že jste součástí technického týmu, který má na starosti mimo jiné asistenci při výuce. V čem asistence hlavně spočívá?
Součástí projektu SIMU je mimo jiné také řada simulátorů. Od těch nejjednodušších, které známe právě například z hodin první pomoci, po ty složité, které vypadají téměř jako skutečný člověk a jsou schopny simulovat řadu životních funkcí, krvácet, plakat, potit se a mluvit. Zejména tyto složité simulátory vyžadují, aby se během výuky někdo plně věnoval jejich ovládání podle předem daného scénáře, což je tedy úkol nás techniků.

Může vyučující na jedné straně učit, přednášet a na straně druhé ovládat simulátor?
V současné době se to občas děje, samotní vyučující by pak jistě potvrdili, že dělat obojí naplno lze opravdu těžko. Pokud lékař předem připraví scénář a svěří ovládání simulátoru nám, technikům, může pak naplno sledovat počínání studentů a není rozptylován od dosahování výukových cílů nastavováním simulátoru.

Který simulátor je z hlediska ovládání nejsložitější a proč?
Na celkové uchopení jsou nejnáročnější právě zmíněné komplexní simulátory využívané zejména ve výuce intenzivní medicíny. Tyto vypadají velmi realisticky, mají širokou paletu funkcí a práce s nimi vyžaduje několik školení. Kromě toho se technik musí soustředit na to, aby projevy simulátoru byly přesně v souladu s předem daným scénářem, který vychází z určité klinické situace, kterou chce vyučující lékař studentům přiblížit. Některé z těchto komplexních simulátorů umožňují také simulovaný porod, jsou to tedy takové simulátory "dva v jednom", což dělá práci s nimi zase o kus náročnější.

Který je naopak nejjednodušší?
Pracujeme také se základními trenažéry například pro zavádění cévních vstupů, močových katetrů nebo s jednoduchými figurínami pro nácvik kardiopulmonální resuscitace. Tyto pak vyžadují spíše pravidelnou údržbu, než přímo naši asistenci při výuce.

V čem Vy osobně jako student LF MU vidíte ten největší přínos SIMU pro studium medicíny?
Jednoznačně v opravdu širokém spektru praktických dovedností, které si budou studenti moci díky SIMU vyzkoušet. Až se jim později na klinických stážích naskytne příležitost tyto dovednosti využít, budou si tak mnohem jistější. Cílem SIMU je také mimo jiné přinést nové výukové metody jako například problem-based learning nebo team-based learning. Zvýšený důraz na přemýšlení a týmovou spolupráci bude jistě také velmi přínosný.

 

Více článků

Přehled všech článků