IV. ročník Sympozia dekubitů

Sympozium dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ uspořádala Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MU) již počtvrté.

11. 11. 2019

Bez popisku

Dne 8. 11. 2019 proběhl již IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ v brněnském hotelu Voroněž. Zakladatelkou a prezidentkou Sympozia dekubitů je profesorka PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU), za kterou pronesl při zahájení zdravici proděkan MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. 

Mezi další podporující a zaštiťující organizace patří Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a Česká asociace sester (ČAS). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.

V příštím roce bude V. Sympozium dekubitů organizováno jako součást EUAP 2020, který se uskuteční v Praze v Clarion kongres hotelu ve dnech 23. – 25. 9. 2020. Srdečně zváni jsou nejen všichni účastníci letošního ročníku Sympozia.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info