Jak se studentům LF MU nyní skládají státní rigorózní zkoušky?

Studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity i v nelehkých podmínkách této doby je vedení fakulty odhodláno zajistit konání státních rigorózních zkoušek i státních závěrečných zkoušek podle dosavadního plánu. Kvalitu státních rigorózních zkoušek na LF MU stávající epidemiologická opatření však rozhodně nesnižují. 

6. 4. 2020

Bez popisku

Učit se na státnice a absolvovat samotné zkoušky není v současné době vůbec jednoduché. Studenti Lékařské fakulty MU, kteří skládali státní rigorózní zkoušky (SRZ) ve čtvrtek 26. března 2020, pracovali ještě týden před termínem zkoušek s informacemi, že státnice budou s ohledem na aktuální dění zrušeny. Vedení fakulty však udělalo maximum a státnice se mohly konat. Během několika dní se tak studenti museli vyrovnávat znovu s nastalými změnami. A nejen studenti, ale i všichni, kdo se na přípravě státnic podílí.

"Samozřejmě soustředění se v době, kdy je všude kolem debata o koronaviru, bylo na bodě mrazu. Nicméně jsme se snažili, abychom to zvládli. Konkrétně já jsem si třeba se spolužačkou několikrát po večerech volala, abychom si prošly záludné otázky a vypnuly se od koronavirové masáže okolo. Naše pracovní povinnost přišla až po státnicích. Jiní kolegové z ostatních klinik takové štěstí neměli. Někteří totiž přes den plnili službu a po nocích se učili, to je pro mě nepředstavitelné a skládám hlubokou poklonu," říká Barbara Vonková, studentka posledního ročníku programu Všeobecné lékařství a současně studující v doktorském studijním programu Onkologie a hematologie.

Nervozitu studentů pomohl snížit i fakt, že se dozvěděli známku hned po vlastním absolvování zkoušky, aniž by jako obvykle čekali na odzkoušení celé skupiny. Studenti, kteří zkoušky v tomto nestandardním režimu absolvovali, se shodují na tom, že laťka náročnosti nebyla vlivem okolností jakkoliv snížena i na tom, že zkoušky proběhly zcela standardně a profesionálně. To, že u zkoušek nedostali žádné úlevy, potvrzují to i členové zkušebních komisí. Byli však více vnímáni jako kolegové zkoušejících, kteří ocenili pomoci některých studentů v rámci pracovních povinností.

„Jsme rádi, že studenty nebudeme blokovat pro zdravotnictví. Zkoušení se uskutečnilo za velmi přísných epidemiologických pravidel a předpisů pro zajištění bezpečnosti zkoušejících i studentů, kteří chodili na svou zkoušku v přesně stanovený čas. My jako zkoušející jsme neshledali žádné rozdíly mezi předchozími běhy státnic v připravenosti studentů, studenti byli na SRZ výborně připraveni,“ zhodnotil průběh jeden ze zkoušejících MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., přednosta Interní gastroenterologické kliniky LF MU a FN Brno.

Situace bohužel není zatím příznivá pro studenty pobývající v zahraničí, převážně Slováky, kteří na státnice nemohou přijet a zatím to vypadá, že budou muset vyčkat na standardní podobu zkoušek.

Zkoušející ocenili vstřícnost děkanátu a vedení LF MU i FN Brno za umožnění konání SRZ, což po promocích umožní studentům co nejdříve nastoupit do zaměstnání. Oceněno bylo i zajištění naprosto vyhovujících prostor s nařízenými hygienickými opatřeními, které se nedotkly kvality projevu a zkoušení. „Studenti naštěstí stážovali již dříve a byli velmi dobře připraveni. Neviděl jsem žádný rozdíl, kromě toho jediného, že jsme si nemohli víc popovídat po zkoušce a potřást jim rukama a doufám, že se s některými uvidíme jako s kolegy, kteří k nám do nemocnice nastoupí,“ dodává Dolina.

"Tím moc děkuji naší alma mater, že nám umožnila státnice vykonat. Je fajn vidět, že LF MU je naším ostrovem stability v moři chaosu. Nyní již každý z nás nastoupil pomáhat našemu zdravotnictví dle povolávací povinnosti. Pevně věřím, že i ti z nás, které čekají už jen poslední státnice v polovině května, uspějí a budeme moct pomoct již jako plně připravení lékaři vybavení skutečnými znalostmi z boje," doplňuje Vonková a přeje všem hodně síly!
Všichni studenti z posledního termínu státnic je úspěšně složili, bohužel hygienická opatření zahrnují i absenci společných oslav.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info