Jana Fialová je pověřena funkcí prorektorky pro studenty a vnější vztahy Masarykovy univerzity

Prorektorkou pro záležitosti studentů a vnější vztahy je od 1. května pověřena Jana Fialová, končící ve funkci proděkanky pro záležitosti studentů na LF MU. Novou koncepci struktury prorektorského týmu včetně prorektorských portfolií oznámil rektor Martin Bareš, který byl na začátku dubna zvolen do druhého funkčního období rektora Masarykovy univerzity.

2. 5. 2023

Bez popisku

Prorektorský tým Masarykovy univerzity se rozšiřuje o dvě ženy. Od 1. května je pověřena vedením prorektorského portfolia pro záležitosti studentů a vnější vztahy Jana Fialová, končící proděkanka pro záležitosti studentů na Lékařské fakultě MU. Od 1. září by se pak prorektorkou pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost měla stát Monika Jandová, současná proděkanka pro internacionalizaci Ekonomicko-správní fakulty MU.

„Dlouhodobě zastávám názor, že by v řídících orgánech Masarykovy univerzity měly mít větší zastoupení ženy. Tuto personální politiku se snažím uplatňovat například i ve Správní radě Masarykovy univerzity a věřím, že Akademický senát MU můj záměr podpoří. Od nových členek prorektorského týmu mám velká očekávání – ať už jde o portfolium udržitelnosti na prorektorské úrovni, čímž dáváme jasně najevo, jak důležité pro naši univerzitu toto téma je, nebo pokud jde o zkušenosti paní proděkanky Fialové, která přichází z naší nejúspěšnější fakulty, co se týká počtu zájemců o studium a přijatých přihlášek,“ uvedl rektor univerzity Martin Bareš, který by měl mít od 1. září také nového statutárního zástupce. Tím by se měl stát prorektor Radim Polčák, který na této pozici vystřídá Břetislava Dančáka.

Jana Fialová je zaměstnána na Masarykově univerzitě od roku 2008. Odborně se věnuje především oblasti prevence neinfekčních a infekčních chorob, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, specializuje se také na hygienu práce a ochranu veřejného zdraví. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka Ústavu veřejného zdraví na Lékařské fakultě MU a od roku 2018 jako proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty MU. Dlouhodobě působí ve fakultních i univerzitních orgánech, je mj. členkou Ubytovací komise MU, Redakční rady Magazínu M či Programové rady Univerzitního centra Telč. „Když mě pan rektor seznámil se svým záměrem, tak jsem se ke svému vlastnímu překvapení nerozmýšlela dlouho. Mou jedinou podmínkou bylo, aby s ním souhlasil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko. Baví mě práce a komunikace se studenty, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti fakultního a univerzitního života a práce se spolky. Věřím, že zužitkuji své zkušenosti, kdy se takto speciálnímu portfoliu věnuji řadu let. Ráda bych současnou atmosféru, klima a vnitřní komunikaci, kterou se nám díky současnému rektorovi a dřívějšímu děkanovi fakulty Martinu Barešovi podařilo na Lékařské fakultě MU budovat a se současným děkanem Martinem Repkem dále rozvíjet, přenesla na celouniverzitní úroveň,“ dodala Jana Fialová.

Děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko přijal oficiální žádost Jany Fialové o ukončení na pozici proděkanky se slovy: "Paní proděkanka Jana Fialová během svého proděkanského působení na LF MU naprosto skvělým způsobem stabilizovala a rozvinula svěřené odborné portfolio. Byla nejen pevnou součástí vedení LF MU, ale mimo mnoha dalších aktivit také úžasným partnerem pro jednání se studenty a studentskými spolky. Přeji paní prorektorce úspěšné působení na úrovni Masarykovy univerzity a jsem pevně přesvědčen, že její práce MU dále obohatí a napomůže jejímu dalšímu rozvoji."

Zdroj: Tisková zpráva na webu MUNI.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info