Korejský velvyslanec Tae Jin Kim navštívil naši fakultu

Součástí návštěvy korejského velvyslance na půdě Lékařské fakulty MU byla schůzka se zástupci vedení fakulty a několika korejskými studenty. Následovala prohlídka Univerzitního kampusu Bohunice zakončená v Simulačním centru LF MU (SIMU).

20. 4. 2022

Velvyslance Korejské republiky Tae Jin Kima a jeho prvního sekretáře přijal ve své pracovně dne 13. dubna 2022 děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Návštěvu přivítali také proděkan pro anglické studium a internacionalizaci doc. MUDr. Lubomír Křivan a vedoucí zahraničního oddělení Bc. Helena Melicharová. Na setkání byli rovněž přítomni 3 korejští studenti LF MU.

Děkan Repko představil fakultu, vedoucí ZO Melicharová odpovídala na dotazy týkající se přijímacího řízení a proděkan Křivan hovořil o velké skupině zahraničních studentů na naší fakultě a o životě v Brně.

Velvyslanec uvedl, že v Koreji patří studium lékařských oborů tradičně k nejžádanějším a kapacita tamních univerzit nepokryje velký zájem studentů. Vyzdvihl, že s výjimkou výměnných studentů na MU studuje v řádném studijním programu celkem 9 studentů, z toho 8 je studentů je právě na lékařské fakultě. Zajímal se o způsob, jakým se studenti o MU dozvěděli a chtěl vědět, jak se studentům v Brně žije.

Studenti kladně hodnotili jak kvalitu výuky, tak možnosti společenského vyžití, které naše město skýtá.

Velvyslanec společně s děkanem vyjádřili úlevu nad rozvolňování epidemiologických opatření a doufají, že možnost cestování a živého kontaktu opět povede k nárůstu počtu korejských studentů v 1. ročníku. Zároveň se dohodli na odstartování spolupráce s některou z korejských univerzit zaměřené na medicínský výzkum a rozvoj biotechnologií.

Následně paní Melicharová a proděkan Křivan provedli korejskou delegaci po kampusu, Anatomickém ústavu LF MU a zakončili prohlídku v SIMU.

Pan velvyslanec byl velmi příjemně překvapen koncentrací ústavů LF MU, Fakultní nemocnice Brno a SIMU na jednom místě. Naší fakultě hodlá poskytnout prostor pro zveřejnění informací o LF MU na webu korejského velvyslanectví.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info