Lékaři a výzkumníci z Brna reprezentovali Českou republiku na prestižním workshopu v Edinburghu

Na prestižním XVIII. Mezinárodním workshopu o chronické lymfatické leukémii (CLL) v Edinburgu  přednesli jediné dvě přednášky za Českou republiku odborníci z Brna.

30. 9. 2019

XVIII. Mezinárodní workshop o chronické lymfatické leukémii (CLL) se konal ve dnech 20.-23. září 2019 v Edingburghu, kde se každé dva roky scházejí a diskutují výzkumníci a lékaři z celého světa o biologii a léčbě této choroby. V letošním roce byli na této prestižní akci významně zastoupeni odborníci z Interní hematologické a onkologické kliniky (IHOC) FN Brno a LF MU a CEITEC. Vyzvanou přednášku přednesl doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD., který se věnoval úloze tzv. regulačních RNA v biologii CLL, RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D., prezentovala sdělení o významu mutací v antionkogenu TP53 v diagnostice CLL. Sekci předsedala Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD., z Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK FN Brno a LF MU a prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU, dále řada dalších pracovníků IHOK se podílela na posterových sděleních. Bylo to poprvé v mnohaleté historii konference, kdy IHOK FN Brno, ale i čeští hematologové celkově, měli takto silné aktivní zastoupení na významné mezinárodní konferenci, která definuje standardy diagnostiky a léčby CLL.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info