Lékařská fakulta MU letos volí děkana

Čtyřleté funkční období děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. končí na podzim letošního roku. V únoru proto rozhodl Akademický senát LF MU o vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana fakulty. Nový děkan by měl fakultu vést v období od 1. listopadu 2023 do 31. října 2027.

10. 3. 2023

Bez popisku

Akademický senát Lékařské fakulty MU na svém řádném zasedání 21. února 2023 přijal usnesení související s volbou kandidáta na funkci děkana pro období od 1. listopadu 2023 do 31. října 2027. Senát zřídil tříčlennou volební komisi ve složení MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (předseda), Mgr. Natália Antalová a Matyáš Fejfar. Volební komise je pověřena přípravou harmonogramu volby a pravidel pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci děkana LF MU tak, aby jejich jména byla zveřejněna nejpozději do 2. května 2023, kdy ve 12:00 končí lhůta pro podávání návrhů. Volba děkana pak proběhne na zasedání Akademického senátu LF MU dne 23. května 2023 ve 14:00 v aule B22/116 v UKB. Děkana do úřadu následně jmenuje rektor Masarykovy univerzity.

Kandidátem na funkci děkana může být pouze člen akademické obce LF MU. Návrhy na kandidáty mohou podat členové akademické obce LF MU, kandidát s nominací musí písemně souhlasit. Je možné a zároveň žádoucí podat vlastní kandidaturu. Návrhy se podávají písemnou formou na podatelnu fakulty k rukám předsedy MUDr. Mgr. Bc. Tomáše Vojtíška, Ph.D. Obálka musí být zalepena a výrazně označena „Volby děkana – Otevírá předseda Volební komise“.

Pro podrobnější informace doporučujeme sledovat stránky Akademického senátu LF MU na tomto odkazu. Akademická obec se s přesným harmonogramem a pravidly může seznámit v tomto dokumentu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info