Mezinárodní den sester a ošetřovatelek 12. 5.

12. květen je Mezinárodním dnem sester, kterým si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky profesionálního ošetřovatelství a povolání sester (dříve nazývaných zdravotní sestry, nyní všeobecné sestry).

12. 5. 2021

Bez popisku

Dnes bychom rádi poděkovali všem sestrám za jejich práci k příležitosti Mezinárodního dne sester.

Sestry jsou páteří zdravotnického systému, bez jejich neustálé obětavé práce a empatie by nebylo možné zajistit kvalitní péči. Že role sester je nezastupitelná si uvědomovala již „dáma s lampou“ – Florence Nightingale, anglická ošetřovatelka, která v 19. století pečovala o nemocné a zraněné vojáky v Krymské válce. V roce 1860 založila první ošetřovatelskou školu v Anglii a její principy péče o nemocné platí dodnes. 12. květen, den jejího narození, se proto stal svátkem jejích následovatelek.

Dnes chceme připomenout práci sester, a poděkovat jim za ni, stejně jako všem pedagogickým a akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům LF MU, kteří se na profesním vzdělávání nejen sester podíleli a podílejí.

Pokrok v medicíně a zdravotní péči významně ovlivňuje i roli sestry. Snaha pomáhat zdravým v prevenci nemocí a nemocným v léčbě, však zůstává neměnná. Nejdůležitější vždy bude zachování autenticity sestry a její lidský přístup.

Význam profese sestry, ošetřovatelství a ošetřovatelské péče byl akcentován i v souvislosti s pandemií Covid-19. Role sester a jejich význam je celospolečensky nezpochybnitelný.  

Připomenutí významného dne a ocenění práce sester uvedlo na svých webových stránkách i Ministerstva zdravotnictví ČR jako poděkování sestrám, nelékařským zdravotnickým pracovníkům a všem ostatním dobrovolníkům při boji proti koronaviru a také Česká asociace sester i mnozí poskytovatelé zdravotní péče.

I MY SE PŘIPOJUJEME A DĚKUJEME ZA VAŠI PRÁCI.

Současně chceme připomenout stále probíhající mezinárodní kampaň Nursing Now (NN), která si klade za cíl především zvýšení prestiže sester a porodních asistentek, podpora jejich vlivu a maximalizování jejich přínosu pro společnost, včetně zaměření se na jejich pracovní podmínky a životní styl, ale i na motivaci budoucích pracovníků a udržení zkušených profesionálů v oboru. Kampaň měla být ukončena již v minulém roce, ale právě vzhledem k současnému dění byl prodloužen ještě do letošního roku. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, v ČR jsou patrony Hana Zagorová a Štefan Margita.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info