Miniseriál: zahraniční studenti na LF MU, 1. díl

Lékařská fakulta MU je pravděpodobně nejmezinárodnější fakultou Masarykovy univerzity. Ve všech anglických programech studuje na 700 zahraničních studentů. Zeptali jsme se několika našich zahraničních studentů, proč si ke studiu zvolili právě LF MU a jak v současné době vnímají vzdálenost od svých domovů a nejbližších.

V prvním díle vám představujeme Deelana Vadhera.

19. 4. 2020

Foto: Instagram D. Vadher

Povězte nám něco o sobě. Odkud pocházíte? Jak dlouho studujete v Brně?
Narodil jsem se a vyrůstal v Londýně, už pět let ale žiji v Brně, kde studuji medicínu. Je mi dvacet tři, kromě studia se snažím skloubit své zájmy s tutoringem a s funkcí prezidenta sdružení MIMSA.

Deelane, jste prezidentem asociace MIMSA. Můžete toto sdružení krátce představit a říct nám, kolik má členů a čím vším se zabýváte?
MIMSA (Masarykova asociace zahraničních studentů lékařství) byla založena v roce 2007, jedná se o neziskovou organizaci, kterou provozují studenti pro studenty. Zahraniční studenti Všeobecného lékařství, Zubního lékařství a Fyzioterapie se s aktivitami sdružení MIMSA seznamují už při zápisu do studia. Naším hlavním cílem je vytvořit jakýsi most mezi studenty a Masarykovou univerzitou, zároveň spolupracujeme s podobnými studentskými organizacemi v Brně. Staráme se o naplnění akademických i společenských potřeb všech zahraničních studentů lékařství, a to prostřednictvím vzdělávacích přednášek, lékařských akcí, večírků, sportovních turnajů a charitativních sbírek. V současnosti máme v radě sedmnáct členů a sdružujeme přibližně 650 studentů z výše uvedených studijních programů.

Proč jste se rozhodl pro studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity? Věděl jste před příjezdem něco o univerzitě nebo o České republice?
Masarykovu univerzitu jsem si vybral pro její dobré jméno mezi absolventy. O Brně i o Česku jsem před příjezdem věděl jen velmi málo, usadit se bylo ze začátku dost složité. Orientační týden, který organizovalo sdružení MIMSA, byl velmi přínosný, a to nejen proto, že mi pomohl vstoupit do univerzitního života, ale i proto, že jsem se díky různým společenským aktivitám seznámil s novými spolužáky.

Studium na lékařské fakultě je obecně dost náročné. Jak vnímáte kvalitu studia na Lékařské fakultě MU?
Mám pocit, že přesídlit do zcela nové země je dost náročné samo o sobě, natož začínat tak obtížné studium jako je studium lékařství. Kvalita výuky je na skvělé úrovni: všichni vyučující jsou ve svých oborech špičky a nabízí nám své cenné zkušenosti. Je ovšem nutno říci, že i zkušenost má své meze. Mezi vyučujícími jsou velké rozdíly ve schopnosti komunikovat anglicky, některé učebnice jsou k dispozici pouze českým studentům, a navíc se často setkávám s tvrdohlavým přístupem, pokud jde o to, jak nejlépe vyučovat ten který předmět. Celkově mám pocit, že nám vyučující poskytují kvalitní vzdělávání, ale že v určitých oblastech je stále co zlepšovat.

Jak vnímáte současnou situaci? Jste daleko od rodiny a přátel. Máte nějaký trik, který vám umožňuje současnou situaci lépe zvládat? Pomáhá vám to při studiu? Diskutujete o situaci se spolužáky?
Na jednu stranu je znepokojivé dívat se jak COVID-19 celosvětově devastuje ohrožené populace, na druhou stranu je poučné sledovat příznivé globální dopady, například zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí CO2. Za sebe musím říct, že přizpůsobit se dálkovému studiu a izolaci bylo zpočátku obtížné. Po prvních dvou týdnech se mi konečně podařilo zvýšit produktivitu tím, že jsem si zavedl pravidelný režim, v němž jsem skloubil studium s cvičením a časem na odpočinek. Myslím, že držet krok se studiem a zároveň si vždy najít čas na videohovory s přáteli a rodinou bude pro udržení duševního zdraví nakonec nejdůležitější. Jako prezident sdružení MIMSA jsem často ve spojení s děkanem Masarykovy univerzity i s dalšími členy vedení fakulty. Uklidňuje mne, když vidím, jak tvrdě pracují na tom, aby všem studentům medicíny celou situaci co nejvíce ulehčili.

Jaká je situace ve vaší zemi? Jste v kontaktu s rodinou?
Počet obětí je ve Velké Británii bohužel velmi vysoký, je to výsledek opožděné reakce při prosazování sociálního distancování a vládních karanténních opatření. Moje rodina je bohudíky zdravá a v bezpečí, ale mám přátele, kteří to štěstí nemají, a k nim teď směřují moje modlitby.

Pandemie poukazuje na důležitou roli zdravotnictví. Český přístup se zatím jeví jako správná cesta. Myslíte si, že lze tento přístup využít i v jiných zemích?
Bezpečnostní opatření v Česku je třeba ocenit. Nařízená celostátní karanténa se mnohým zpočátku zdála zbytečná, pravděpodobně ale zachránila nespočet lidských životů. Díky úsilí dobrovolníků pod vedením SKAS se dařilo umisťovat studenty lékařství do první linie ve FNB i v dalších nemocnicích v Brně a okolí.

A konečně jedna osobní otázka. Jak se vám v České republice líbí? Překvapilo vás zde něco v dobrém slova smyslu? Existuje něco, čemu stále nerozumíte?
Brno je studentským městem s bujným společenským životem, což je pro přijíždějící studenty i turisty přímo skvělé. Když jsem sem ale přijel poprvé, zarazilo mne chladné přijetí a nedostatečná integrace cizinců do společnosti. I když mám pocit, že je jistě na čem pracovat, na všechno lze nahlížet ze dvou stran čili, že snaha na straně cizinců rozhodně také pomůže (zejména mám na mysli procvičování češtiny ve městě). Jedním z faktorů, který mne osobně motivuje ve vedení sdružení MIMSA, je zvyšování povědomí o přítomnosti mezinárodní studentské komunity v rámci Brna; můžu se tak mimo jiné podílet i na lepší integraci mezi české kolegy.

Děkujeme za rozhovor.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info