Na půdě SIMU LF MU proběhl historicky první akreditovaný kurz Simulace kritických stavů v ČR

Dlouho očekávaný akreditovaný kurz Simulace kritických stavů čekal na pracoviště, které přijme výzvu, a tento povinný kurz v rámci specializačního vzdělávání lékařů zařazených do nejnovějšího vzdělávacího programu v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína uspořádá. Výzvy se jako první ujala naše fakulta. Dvoudenní kurz plný high-fidelity simulací pro účastníky připravil tým lektorů z KDAR FN Brno a LF MU a KARIM FN Brno a LF MU.

24. 3. 2021

Bez popisku

Prvenství v organizaci takto komplexního kurzu bylo pro celý tým Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity skutečnou výzvou. Vzhledem k dosavadní absenci systematického simulačního vzdělávání v našem oboru mezi námi dominovala obava, s jakým očekáváním a nasazením vůbec první lékaři ve specializační přípravě na kurz přijedou. Výhodou, kterou jsme se v rámci příprav kurzu snažili maximálně využít, pro nás byla možnost umístit simulace do prostředí operačních sálů, jednotek intenzivní péče včetně moderního technického zázemí nového SIMU LF MU. Už samotná možnost využití realistického prostředí SIMU LF MU a high-fidelity simulátorů zvýšila očekávání účastníků kurzu a tím i nárok na samotné organizátory a lektory.

Ve dnech 8. – 9. 3. a 11. – 12. 3. 2021 se za dodržení aktuálně platných hygienicko-epidemiologických opatření podařilo uspořádat první dva kurzy, kterých se nakonec zúčastnilo 27 účastníků ze všech koutů České republiky napříč všemi typy zdravotnických zařízení. Každý lékař se aktivně zúčastnil minimálně šesti simulací, přičemž 2x-3x byl leaderem teamu v dané situaci a všechny ostatní kritické stavy a jejich management měl možnost sledovat on-line v debriefingové místnosti. Míra zapojení všech účastníků do jednotlivých simulací, stejně jako do následného rozboru situací, tzv. debriefingu, byla enormní. Právě díky aktivnímu přístupu prvních účastníků i lektorů se podařilo první dva kurzy uspořádat ve velmi vysoké kvalitě, za co patří všem zapojeným kolegům obrovský dík.

Dle evaluace kurzu se nám podařilo nejen naplnit očekávání našich mladších kolegů, a co víc, podařilo se nám je motivovat k dalšímu vzdělávání, a to třeba i pomocí dalších simulačních kurzů nad rámec jejich povinností. Úspěch prvního kurzu Simulace kritických stavů je pro nás závazkem nejen k pokračování pořádání kurzů v rámci specializačního výcviku, ale i výzvou k zamyšlení nad prohlubováním vzdělání i u kolegů s již získanou specializovanou způsobilostí a organizování simulačních kurzů, které budou dostupné pro všechny kolegy z oboru AIM včetně nelékařského zdravotnického personálu.

Fotogalerie z jednotlivých dní


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info