Nový předmět LF MU pro podporu duševního zdraví

Pro jarní semestr Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU otevírá nový předmět Applied Positive Psychology for Health and Well-Being (aVLAP021) pro všechny studenty nejen LF, ale pro celou Masarykovu univerzitu, který se týká podpory duševního zdraví. Bude vyučován v angličtině, takže je velmi vhodný i pro naše zahraniční studenty.

1. 2. 2021

Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální poznatky z oboru aplikované pozitivní psychologie a naučit je praktickým dovednostem, jež jsou klíčové pro efektivní zvládání stresu a zvýšení duševní pohody. Obsah předmětu vychází z poznatků vědecké disciplíny pozitivní psychologie, která integruje výzkum, teorii a praxi týkající se podmínek duševního zdraví, životní spokojenosti a úspěšnosti. Poznatky pozitivní psychologie lze aplikovat v průběhu celého života, a to jak v kontextu vzdělávání, pracovní činnosti i osobního života. Tento předmět je navržen tak, aby pomohl studentům posílit a rozvinout jejich schopnosti a dovednosti nezbytné pro úspěšnou kariéru v různých oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, společenské vědy, práva, ekonomika a další. Klade důraz na vědecky podložené metody a intervence, které zlepšují duševní zdraví, podporují psychickou pohodu a přispívají k úspěšnému životu na osobní i společenské úrovni.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info