Pieta za dárce těl na LF MU

V letošním roce se měla konat již třetí Pieta za dárce těl. Vzhledem k hygienickým opatřením byla Pieta nahrazena ve středu 4. 11. 2020 komorním setkáním jako poděkování dárcům těl, které se stávají základní a nepostradatelnou výukovou metodou budoucích zdravotníků.

4. 11. 2020

Bez popisku

Na Anatomickém ústavu LF MU si studenti společně s jeho přednostou MUDr. Markem Joukalem, Ph.D. a paní proděkankou Mgr. Janou Fialovou, Ph.D. připomněli všechny ty, kteří svým darem přispívají ke kvalitní výuce anatomie na naší fakultě. Položením kytice a zapálením svíčky v atriu Anatomického ústavu přišli vyjádřit své díky. Přednosta Joukal připomněl ve svém projevu nenahraditelnost pitev: "Ročně absolvuje výuku anatomie kolem 1000 studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů. I přes to, že jsou k dispozici moderní výukové technologie částečně nahrazující výuku na kadaverózním materiálu, je stále praktická výuka na tělech zemřelých naprosto základní a nepostradatelnou metodou výuky budoucích zdravotníků. Z tohoto důvodu si nesmírně vážíme našich dárců, bez jejichž nezištného daru by výuka anatomie nebyla možná. Proto je v čase Dušiček vhodné na ně vzpomenout a poděkovat jim."

Svou vděčnost vyjádřila i paní proděkanka Jana Fialová: "Chtěla bych jménem vedení LF MU poděkovat za realizaci pietního setkání navzdory mimořádné situaci. Je potřebné s úctou a poděkováním vzpomenout ty, kteří svým největším darem podporují vzdělávání našich studentů. Ráda bych také oficiálně informovala o spuštění finanční sbírky na úpravu jednoho z čestných hrobů na brněnském Ústředním hřbitově, který bude sloužit nejen jako důstojné pietní místo, ale i jako místo pro možné uložení tělesných pozůstatků dárců. Děkuji zejména bývalému viceprezidentovi Spolku mediků MUDr. Jakubu Voldřichovi a dosavadnímu prezidentovi Martinu Šabíkovi, že se za Spolek ujali administrace sbírky a vůbec celé myšlenky realizace. Ráda bych vyzvala všechny studenty i kolegy, kteří vnímají důležitost tohoto projektu, aby se do sbírky dle svých možností zapojili. Děkuji."

Spolek mediků reprezentovaly nové zástupkyně – Klára Dolinová, prezidentka a Natálie Srbová, viceprezidentka. Slova vděčnosti zazněla i od nich: „Děkujeme. Za celý Spolek mediků, ale také za všechny studenty, pro něž byla anatomie vstupní branou k cestě stát se nejen dobrým lékařem, ale i pokorným člověkem. A s touto vší pokorou skládáme poctu všem dárcům, kteří již darovali nebo darují to nejcennější - svá těla, abychom se my, studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, mohli v budoucnu stát kvalitními lékaři, sestrami, fyzioterapeuty či zubaři..." Za všechny zahraniční studenty s úctou poděkoval Deelan Heetain Vadher.

Za zmínku stojí i krásná myšlenka vybudování pomníku pro dárce na Ústředním hřbitově. Pro jeho realizaci založil Spolek mediků sbírku, ke které se můžete připojit díky transparentnímu účtu: 2901871435/2010

Svou vzpomínku a díky dárcům můžete vyjádřit i vy a připojit se k výzvě uspořádání virtuálního koncertu. Rádi bychom oslovili všechny nadané studenty, akademiky i zaměstnance a možná i uchazeče naší fakulty a nahráli (kvalitně) svou oblíbenou skladbu a poslali ji na e-mail stetoskop@med.muni.cz. Do zprávy uveďte, prosím, své jméno a příjmení, obor a ročník studia fakulty a název skladby i skladatele. Můžete doplnit fotografií nástroje, na který hrajete, nebo vás osobně při hraní. Skladbu zašlete ve formátu MP3 a fotografii jpg/jpeg/png se souhlasem zveřejnění. Posílat své nahrávky můžete do 11. 12. 2020. Skladby budeme postupně zveřejňovat. Na závěr všechny nahrávky spojíme v jeden virtuální koncert a v pravou chvíli zveřejníme.

Programem dárcovství těl se zabýval i nový díl podcastu Stetoskop. Hostem byl přednosta Anatomického ústavu MUDr. Marek Joukal, Ph.D., který zodpovídal otázky týkajících se významu výuky anatomie, procesu dárcovství, ale i samotné přípravy těl.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info