Pieta za dárce těl se letos uskutečnila v opravené obřadní síni Ústředního hřbitova

Šestý ročník Piety za dárce těl naplnil renovovanou obřadní síň Ústředního hřbitova. Na akci natáčela i Česká televize.

3. 11. 2023

Bez popisku

Připomínání památky zesnulých je tradice datovaná do dob dávno předkřesťanských a svátek, pro který zlidověl název Dušičky, patří k těm nejvýznamnějším v Česku. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity je od roku 2018 spojeny s Pietou za dárce těl, která se tak letos uskutečnila už pošesté. Zatímco pro loňský ročník vzpomínkové akce jsme využili Mendelův refektář v Augustiniánském opatství, tomu letošnímu posloužila obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně.

Nově rekonstruované prostory původně navržené slavným architektem Bohuslavem Fuchsem byly otevřeny teprve před pár týdny a Pieta za dárce těl, organizovaná Spolkem mediků a Anatomickým ústavem, tak pro ně byla svého druhu první větší zatěžkávací zkouškou. Tím spíš, že příchozí zaplnili všechna místa k sezení a mnozí další setkání přihlíželi stojící. „Těší mě vidět, že rok od roku na akci přichází stále více studentů, včetně těch z prvních ročníků,“ všiml si přednosta Anatomického ústavu, docent Marek Joukal. Poukázal tak na skutečnost, že studenti jsou nejen významnou hybnou silou pietních setkání, ale jsou to také právě studenti, jimž dárci těl coby „tiší učitelé“ pomáhají na jejich cestě k cíli stát se ať už praktickými lékaři, chirurgy, neurology nebo třeba ortopedy.

Podvečerním setkáním, jehož součástí byly i hudební výstupy souboru DNA, varhaníka Karla Bezdíčka a přednosty Fyziologického ústavu, profesora Petra Babuly, prováděli členové Spolku mediků, Alžběta Novotná a David Neuman. Krátkých proslovů vztažených k významu dárcovství těl se ujali jejich spolužáci Kristián Kalianko a Irene Cuesta Redondo (MIMSA). Dále vystoupili také proděkanka pro záležitosti studentů a vnější vztahy, profesorka Eva Brichtová, už zmíněný docent Joukal a za město Brno náměstek primátorky, magistr Jaroslav Suchý.

Poslední dva jmenovaní připomněli téma s Pietou spjaté, a to projekt na vybudování památníku dárcům těl, kterému město Brno vyjádřilo podporu, a na který v současnosti probíhá sbírka Daruj (se). Letošní Pieta vzbudila i zájem médií, kromě ČTK se o ni zajímal Český rozhlas a Česká televize, jejíž štáb v prostorách anatomického ústavu celý den natáčel o tématu dárcovství těl reportáž do pořadu 168 hodin. Věřme, že i díky této pozornosti se částku na památník podaří vybrat a příští rok bude moct být v rámci Piety slavnostně odhalen. Přispět do sbírky na památník dárcům těl lze přes platformu Donio nebo přímo na transparentní účet Spolku mediků.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info