Vzpomínková pietní akce dárcům těl se uskutečnila již popáté

Vzpomínková pietní akce dárcům těl 7. listopadu se v prostorách Augustiánského opatství na Mendelově náměstí konal již pátý ročník Piety za dárce těl, pořádaný společně Spolkem mediků a Anatomickým ústavem Lékařské fakulty MU.

16. 11. 2022

Bez popisku

V atriu Anatomického ústavu LF MU si studenti v čele s přednostou ústavu doc. MUDr. Markem Joukalem, Ph.D., paní proděkankou Mgr. Janou Fialovou, Ph.D., Alžbětou Novotnou, prezidentkou Spolku mediků LF MU a prezidentkou spolku MIMSA Sinou Skanderou připomněli všechny ty, kteří svým darem přispívají ke kvalitní výuce anatomie budoucích lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. Zapálením svíček a položením kytic vyjádřili svou úctu.

Večer v sále přivítali hosty David Neuman a Natálie Carbolová, zástupci Spolku mediků LF MU. Z jejich úst jménem všech studentů i absolventů fakulty zazněla slova díků všem dárcům za jejich nezištné dary. Pietní obřad zahajoval komorní soubor pro duchovní hudbu Ensemble Versus pod vedením Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D. Následovalo úvodní slovo paní proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D., která připomněla též sbírku na vybudování Památníku za dárce těl na Ústředním hřibitově v Brně. Sbírka stále běží na transparentním účtu založeném Spolkem mediků LF MU 2901871435/2010. Po vystoupení Cimbálové muziky Dolnica a akapelové skupiny DNA (Dej Nám Akord) pod vedením prof. Mgr. Václava Brázdy, Ph.D. zakončil pietní večer proslovem pan přednosta Anatomického ústavu LF MU doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

‚‚Jménem svým i jménem zaměstnanců Anatomického ústavu bych rád poděkoval všem účinkujícím, Spolku mediků a zaměstnancům děkanátu LF za pomoc při organizaci této tradiční pietní akce. Jednalo se o důstojnou vzpomínku věnovanou dárcům těl,‘‘ řekl Marek Joukal.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info