Spolek mediků LF MU ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU vybuduje Památník za dárce těl

Na Lékařské fakultě MU si již třetím rokem pietním setkáním připomínáme všechny ty, kteří svým darem přispívají ke kvalitní výuce anatomie na naší fakultě. Na návrh přednosty Anatomického ústavu LF MU vznikla myšlenka vybudování památníku dárcům těl na Ústředním hřbitově v Brně, které se ujali studenti sdružení ve Spolku mediků. 

11. 1. 2021

Bez popisku

Pro mnohé pozůstalé je těžké vyrovnat se s tím, že nemohou svého zemřelého pochovat podle zaužívaných zvyklostí. Pomoci smířit se s touto skutečností by mohl právě tento památník s vsypovou hrobkou jako důstojné pietní místo, kam by mohli pozůstalí přijít uctít památku svých zemřelých. Vybudováním památníku tak chce celá studentská i akademická obec LF MU vyjádřit vděčnost všem dárcům těl pro anatomické pitvy.

Děkan fakulty Martin Repko uvádí: "Maximálně vítám aktivitu studentů a obzvláště našeho Spolku mediků. Mimoškolní aktivita, která se přímo dotýká fakulty a její výuky, je úžasným dokladem sounáležitosti studentů a akademiků. Je fascinující, že studenti myslí nejen na svoje vlastní zájmy, ale oceňují dárce těl, díky nimž mohli absolvovat plnohodnotnou výuku anatomie, bez které se neobejde žádný lékař, zubař, či zdravotník. Věřím, že Památník bude důstojným poděkováním všem těm, kteří pomohli při vzdělávání naši studentů a pro naše studenty to bude místo uvědomění si pokory vůči dárcům i pomíjivosti lidského bytí.

Nová prezidentka Spolku mediků Klára Dolinová dodává: "Děkujeme. Za celý Spolek mediků, ale také za všechny studenty, pro něž byla anatomie vstupní branou k cestě stát se nejen dobrým lékařem, ale i pokorným člověkem. A s touto vší pokorou skládáme poctu všem dárcům, kteří již darovali nebo darují to nejcennější: svá těla, abychom se my, studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, mohli v budoucnu stát kvalitními lékaři, sestrami, fyzioterapeuty či zubaři..."

"Ročně absolvuje výuku anatomie kolem 1000 studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů. I přes to, že jsou k dispozici moderní výukové technologie částečně nahrazující výuku na kadaverózním materiálu, je stále praktická výuka na tělech zemřelých naprosto základní a nepostradatelnou metodou výuky budoucích zdravotníků. Z tohoto důvodu si nesmírně vážíme našich dárců, bez jejichž nezištného daru by výuka anatomie nebyla možná," připomíná nenahraditelnost pitev MUDr. Marek Joukal, Ph.D., přednosta Anatomického ústavu LF MU.

Zdrojem financování vybudování památníku je již běžící veřejná sbírka na transparentním účtu 2901871435/2010, kterou organizuje Spolek mediků. Zapojit se do sbírky může i široká veřejnost.

Během pietního setkání na Anatomickém ústavu LF MU 4. listopadu 2020 jako poděkování všem dárcům těl, které se stávají základní a nepostradatelnou výukovou metodou budoucích zdravotníků, jsme vyhlásili novinku. Rádi bychom šlechetnost dárců připomínali po delší dobu v době, kdy jsme nemohli uspořádat pietu, jako tomu bylo zvykem po předchozí dva roky. Zaposlouchejte se dvouhodinového Adventního koncertu Lékařské fakulty MU za dárce těl, který obsahuje 37 úžasných skladeb nejen našich studentů, zaměstnanců, veřejnosti i několika uchazečů o studium na naší fakultě. 

Doporučujeme poslechnout si 11. díl podcastu Stetoskop, který je pro laickou veřejnost velmi zajímavý, až objevný, pro zasvěcené připomenutím, že výuka na lékařských fakultách by bez tohoto daru nebyla tak snadná. Nahradí ve výuce anatomie moderní technologie onu klasickou anatomickou pitvu? Jak dlouhá je příprava těla? Kdo jsou dárci? A co se chystá za novinky na Anatomickém ústavu? Průběh přípravy těla, ale i vděk dárcům přišel do Stetoskopu sdělit přednosta AÚ MUDr. Marek Joukal, Ph.D. Také připomene i realizaci pomníku pro dárce – vsypové hrobky na brněnském Ústředním hřbitově.

 

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info