Postavení sester z pohledu odborné i laické veřejnosti zkoumá dotazníkové šetření

Průřezová studie se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na roli sester při ordinaci léčivých přípravků. Přestože předepisování léčivých přípravků sestrou není v České republice legislativně ošetřeno, rádi bychom Vás požádali o reflexi nad činnostmi, které se k ordinacím léčivých přípravků a managementu této oblasti zdravotní péče vztahují. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi.

14. 4. 2023

Výzva k zapojení do dotazníkového průzkumu: EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) zabývajícím se mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích, na kterém jako instituce participuje Masarykova Univerzita spolu s dalšími evropskými partnery (Belgie, Řecko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemí, Velká Británie).

Cílem studie je identifikovat rozdíly ve společenském postavení sester a jejich rolí při ordinaci léčivých přípravků, způsobu klinického uvažování a implementaci praxe založené na důkazech v jednotlivých evropských zemích, s přihlédnutím ke specifikům každé země. Existuje předpoklad, že na základě uvedeného bude možné formulovat doporučení, která v budoucnu povedou k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí, což zároveň může podpořit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu.

Podmínky účasti: Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky (dotazník určený sestrám) NEBO všichni občané České republiky starší 18 let (dotazník pro veřejnost). Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 nebo 24 otázek. Jejich zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut.

Benefity: Za účast na tomto projektu není možné garantovat jakýkoli přímý osobní prospěch. Účast v průzkumu může (ale také nemusí), mít vliv na formulování doporučení, která by v budoucnu mohla vést k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí. Jednotnější postavení sester může následně zlepšit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu.

Ochrana soukromí: Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě University of Antwerp (Belgie) a budou využívána pouze pro účely projektu EQUANU. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích University of Antwerp (Belgie).

Etické schválení: Tento projekt schválila na mezinárodní úrovni Etická komise University of Antwerp, Belgie (referenční číslo – BUN B3002022000104) a na úrovni České republiky Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 2/2023.

Dotazník pro sestry Dotazník pro veřejnost

V případě dalších dotazů k projektu neváhejte využít následujících kontaktů:
Mgr. Jana Heczková, Ph.D. (NuPhaC.cz@gmail.com),
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (dana.dolanova@med.muni.cz, +420 775 439 158).

Velmi děkuji za rozhodnutí k vyplnění dotazníku a zejména jeho další šíření.
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Přednostka Ústavu zdravotnických věd,
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Podrobnější informace o projektu naleznete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info