Připomínka událostí listopadu 1938 a 1989 na LF MU

Dne 18. 11. 2019 si děkan, členové vedení, studenti SKAS a představitelé Spolku mediků LF MU připomenuli události listopadových událostí roků 1938 a 1989.

19. 11. 2019

V odpoledních hodinách si dne 18. 11. 2019 připomněli děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko společně s vedením LF MU, zástupci studentů za Spolek mediků i Studentské komory Akademického senátu MU a prorektorem pro vzdělávání a kvalitu MU Michalem Bulantem Den boje za svobodu a demokracii.

K tomuto datu se váží dvě události. V listopadu roku 1939 byly nacisty uzavřeny všechny české vysoké školy po masivní demonstraci na pohřbu studenta Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn během předchozí protinacistické demonstrace. Říšský protektor Konstantin von Neurath následně nařídil, aby všechny další demonstrace byly potlačeny silou. Po uzavření vysokých škol bylo 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků popraveno a 1200 studentů posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Padesát let poté vypukla sametová revoluce. V roce 1989 byly prostřednictvím Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny studentské protesty na Národní třídě v Praze, čímž došlo ke spuštění sametové revoluce.

Vedení LF MU a studenti položili kytici a symbolicky se uklonili před bustou T. G. Masaryka v Univerzitním kampusu Bohunice.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info