Příručka Doktorské studium na LF MU

S novým akademickým rokem vyšla příručka Doktorské studium na LF MU, která je určena zájemcům o doktorské studium, doktorandům, jejich školitelům, oborovým radám a oborovým komisím a všem ostatním aktérům, kteří vstupují do doktorského studia na naší fakultě.

27. 10. 2020

Bez popisku

Téměř osmdesátistránková, interaktivní online brožura si kladem za cíl být jakousi „kuchařkou“ doktorského studia na LF MU, která z perspektivy jednotlivých aktérů popisuje jejich individuální role, zodpovědnosti a kompetence. V jednom dokumentu sdružuje praktické informace, důležité termíny, dokumenty, nejčastější procesy, nezbytné úkony a agendy a v neposlední řadě i dostupnou podporu. Hlavní motivací jejího vzniku bylo usnadnění orientace v jednotlivých rolích v průběhu celého studia, od samotného začátku až po úspěšné absolutorium.

Vznikající brožura zároveň byla doplněna o informace získané při aktivitách souvisejících s úsilím LF MU o získání prestižního evropského certifikátu HR Excellence in Research Award, započatým v roce 2019. Potřebný individuální pohled jednotlivých klíčových „hráčů“ poskytli členové Pracovní skupiny HR Award z řad doktorandů, školitelů a členů oborových rad a komisí.

Věříme, že příručka doktorského studia splní kýžený účel, usnadní práci školitelům, předsedům a členům oborových rad a oborových komisí, a že bude pro doktorandy oporou na jejich cestě k první akademické hodnosti, titulu Ph.D.

Brožura ke stažení (CZ) Brožura ke stažení (AJ)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info