Proč je důležitá hygiena rukou ve zdravotnictví?

5. květen je Světovým dnem hygieny rukou. Celosvětově se v tento den konají na různých místech aktivity na podporu hygieny rukou, která je zejména ve zdravotnictví považována za jednu z nejvýznamnějších metod prevence přenosu infekcí. Tento den byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací, pod jejíž záštitou se také všechny akce konají. Všichni, kdo v pátek 5. 5. budou procházet Univerzitním kampusem Bohunice, mají možnost otestovat si svou schopnost ti řádně dezinfikovat ruce pod důkladným dohledem studentů i pod UV lampou.

27. 4. 2023

Bez popisku

Den hygieny rukou na Lékařské fakultě MU pořádá Ústav veřejného zdraví tradičně ve spolupráci se studenty z IFMSA. Letos se po přerušení během proticovidových opatření bude konat již 4. ročník. Akce má za cíl připomenout význam této preventivní metody nejen v běžném životě, ale zejména ve zdravotnictví. Kontaminované ruce jsou totiž nejčastějším prostředkem přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí. Studenti Lékařské fakulty na stanovišti si tak mohou nejen ověřit své vlastní znalosti v této oblasti, ale také je využít pro osvětu ostatních.

Výuka hygieny rukou je dlouhodobě součástí předmětů věnovaných hygieně a epidemiologii, které jsou na Ústavu veřejného zdraví vyučovány u všech budoucích zdravotníků. Výuka v této oblasti se zaměřuje především na správné momenty pro provádění hygieny rukou při ošetřování či vyšetřování pacienta. Běžně je ve výuce také využívána UV lampa v kombinaci se speciálně upraveným dezinfekčním prostředkem k nácviku správné techniky dezinfekce rukou, kterou si také budou moci zájemci vyzkoušet na stanovišti během konání akce.

V loňském roce měli studenti 3. ročníku Všeobecného lékařství v rámci předmětu Ochrana a podpora zdraví II možnost vyzkoušet si přístroj, který na základě skenování rukou po provedení dezinfekce procentuálně vyhodnocuje pokrytí povrchu rukou dezinfekčním prostředkem a v případě zjištěných nedostatků také doporučí kroky pro zlepšení. Svou techniku provádění dezinfekce rukou si tak otestovalo 250 studentů z celkem 349 zapsaných v předmětu vyučovaném v českém i anglickém jazyce. Přísným vyhodnocením neprošlo 57 z nich. Zpětná vazba jim umožní cíleně zapracovat na nedostatcích.

Fixace správných návyků a pochopení významu hygieny rukou pro bezpečnost pacientů je u studentů Lékařské fakulty základním předpokladem pro úspěšný výkon jejich budoucího povolání. Čisté ruce jsou ale důležité v ochraně před infekcemi pro každého z nás, a proto to jsou tyto preventivní aktivity tak důležité.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info