RANDE 2023: „Péče zaměřená na ránu, její příčinu nebo člověka?“

Multioborový tým profesionálů pečující o pacienta s nehojící se ránou má pro léčbu stejný význam jako edukovaný pacient, který zná své potřeby a aktivně se zapojuje do léčebného procesu. Na tom se shodují experti a zástupci zdravotnických profesí, kteří mají k léčbě pacientů s nehojícími se ranami a chronickými defekty nejblíže a sešli se na konferenci RANDE 21. a 22. září.

28. 9. 2023

Bez popisku

V minulých dnech, konkrétně od 21. do 22. září 2023, se v hotelu VITALITY ve Vendryni uskutečnila mezinárodní konference s názvem Rány a defekty 2023 (zkráceně RANDE 2023), která se věnovala problematice hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Program konference byl pečlivě sestaven tak, aby oslovil dermatology, chirurgy a další zdravotnické pracovníky, ale také odborníky na zdravotnické právo. Akce představuje jedinečnou příležitost pro odborníky i laiky získat hlubší vhled do oblasti léčby ran a kožních defektů a přispět tak k vyšší kvalitě péče o pacienty.

Konference nabídla také řadu workshopů, kde bylo možné sdílet zkušenosti a dozvědět se o prevenci a terapeutických postupech v péči o pacienty s ránou. Velmi zajímavou částí konference byla panelová diskuse expertů, která se zaměřila na udržitelnost péče ve wound managementu. Tato diskuse zahrnovala jak zástupce zdravotnické praxe, tak i dodavatele zdravotnických prostředků, pacientské organizace a odborníky na zdravotnickou legislativu. „Obdobné panelové diskuse jsou v podmínkách tuzemských odborných akcí stále spíše výjimkou, ale jsou důležité proto, aby posluchači a účastníci konferenci vnímali různé úhly pohledu na problematiku, která ovlivňuje jejich každodenní praxi. Udržitelnost z hlediska péče o pacienty s ránou musí být vnímána v několika rovinách – udržitelnost dostatečného počtu vzdělaného personálu, dostatku preventivních a terapeutických materiálů pro hojení a hospodárného zacházení s nimi, ale i vyjasnění legislativních požadavků pro kompetence všech zainteresovaných. Udržitelnost tak není vnímána pouze v kontextu ochrany životního prostředí, ale v mnohem širším pojetí.“ uvádí Andrea Pokorná, která byla jednou z panelistů.

Všechna odborná sdělení z konference jsou nyní dostupná ve sborníku příspěvků na webovém portále kazuistiky.cz, což poskytuje možnost dalšího studia této důležité problematiky.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům široký přehled a podněty pro mezioborovou spolupráci v oblasti managementu ran. Hlavním zaměřením bylo zlepšení profesionální péče o pacienty s ránou.

Tato prestižní akce byla pořádána webovým portálem hojeniran.cz, a získala odbornou záštitu od České společnosti pro léčbu rány a Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mediálními partnery konference byly Medical Tribune a nakladatelství GEUM.

Hlavním odborným garantem konference byl MUDr. Jan Stryja, PhD. a mezi členy organizačního patřily prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., PhDr. Petra Búřilová, BBA, Mgr. Natália Antalová, Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková, Mgr. Pavel Kůřil, DiS., a Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. z Ústavu zdravotnických věd LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info