Seminář Erasmus+ poprvé na půdě LF MU již 19. 11.

Začátkem listopadu byla vyhlášena výzva na strategická partnerství v rámci programu Erasmus+. Cílem těchto projektů je navázání nebo prohloubení spolupráce vysokoškolských institucí, podniků a organizací občanské společnosti za účelem zvyšování kompetencí studentů a podpory excelence ve výuce. Seminář k této výzvě se poprvé uskuteční na půdě LF MU, a to 19. 11. 2019 od 14.30. Vstup je zdarma.

17. 11. 2019

O grant mohou žádat dohromady minimálně 3 organizace ze 3 zemí (EU, EHP, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko) na dobu dvou nebo tří let.

Projekty mohou být zaměřené na získávání a rozvíjení dovedností a klíčových kompetencí studentů, profesní rozvoj pedagogických pracovníků, podporu internacionalizace nebo podporu excelence ve výuce.

Mezi podporované činnosti patří následující mezinárodní vzdělávací aktivity:

  • intenzivní studijní program – pobyt studentů na 5 dní až 2 měsíce, pobyt pedagogů na 1 den až 2 měsíce
  • kombinovaná mobilita studentů – kombinace fyzické mobility (5 dnů až 2 měsíce) s virtuální mobilitou
  • krátkodobé společné školení zaměstnanců – školení malých skupin pedagogů od 3 dnů do 2 měsíců
  • dlouhodobá mobilita zaměstnanců – výukový pobyt na 2 až 12 měsíců

Rozpočet je možné čerpat na projektové řízení, mezinárodní projektová setkání, mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů, organizaci diseminačních akcí a cestovní a pobytové náklady.

Dne 19. 11. 2019 od 14:30 se bude v místnosti A11/234 ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce konat seminář pro žadatele o projekty strategických partnerství v rámci programu Erasmus+.

V případě, že máte zájem konzultovat svůj projektový záměr již na semináři, níže přiložený formulář vezměte na seminář s sebou nebo kontaktujte Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu.

Více informací najdete na www.naerasmusplus.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Václavíková, dagmar.vaclavikova@med.muni.cz

 

Pozvánka na akci 19. 11. 2019 od 14.30

Formulář ke stažení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info