STARTGYN: Individuální praxe pro studenty LF MU na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno

Mladí lékaři GPK FN Brno založili unikátní program pro studenty medicíny se zájmem o obor gynekologie a porodnictví. Z vlastní zkušenosti vnímali, že tři týdny, které jsou při studiu Všeobecného lékařství na gynekologii vyhrazeny, stačí na pouhé seznámení se s touto specializací. Proto s velkou podporou přednosty doc. MUDr. Víta Weinbergera, Ph.D. vznikl program STARTGYN.

29. 6. 2021

Bez popisku

Program spočívá ve výuce přímo v praxi vždy v poměru jeden student na jednoho lékaře v pohotovostní službě tak, aby nebyla narušena standardní výuka. Medik následuje svého průvodce z řad lékařů v předatestační přípravě během jeho běžné práce na ambulanci, oddělení, porodním i operačním sále. Procvičuje si tak komunikaci s pacientkami, interpretaci klinických a laboratorních výsledků, základy diferenciálně diagnostické rozvahy nebo asistenci u akutních operačních výkonů. Po absolvování praxe je student schopen pod dozorem provést gynekologické vyšetření včetně ultrazvuku, vést fyziologický porod a ošetřit drobné porodní poranění. Za dva roky fungování programu jím prošly zhruba čtyři desítky studentů a řada z nich pak nastoupila na gynekologicko-porodnická oddělení.

Vyvrcholením individuální praxe byl první ročník STARTGYN konference, který se uskutečnil v jarním semestru 2021. Program byl rozdělen na dvě části – teoretická příprava formou přednášek a praktické workshopy. Vzhledem k protiepidemickým opatřením byly přednášky vysílány online pro všechny zájemce a nácvik praktických dovedností byl omezen na malé skupiny mediků. Témata byla zvolena tak, aby co nejvíce odrážela vědomosti, které je potřeba nabýt v začátcích kariéry každého gynekologa a porodníka. V praktické části konference, která probíhala v nových moderních prostorách SIMU, si studenti nacvičovali na modelech vedení porodu a postupy při porodnických patologiích jako je dystokie ramének nebo hrozící hypoxie plodu. Dále si procvičili zručnost při chirurgickém uzlení a šití. Zapojení mozkových závitů bylo potřeba při řešení záludných gynekologických případů. Na programu se aktivně podílelo 15 lékařů GPK, s podporou primářů doc. MUDr. Lukáše Hrubana, Ph. D. a prof. MUDr. Martina Husera, Ph. D., MBA a přednosty doc. MUDr. Víta Weinbergera, Ph.D., který se stal garantem celé akce.

Jak program hodnotí jeho absolventi?

Jak jste se o projektu STARTGYN dozvěděla a co Vás přimělo se přihlásit?

Zuzana Mikulenková: O STARTGYNu jsem se dozvěděla díky spolužačce, která tam v té době už chodila a byla z toho nadšená. A přihlásila jsem se v té chvíli, kdy jsem se rozhodla, že bych v budoucnu ráda dělala obor gynekologie a porodnictví. Chtěla jsem se utvrdit v tom, že je to pro mě opravdu to pravé. Protože reálná praxe je o dost jiná než to, co vidíme jako medici v průběhu výuky a stáží. A není to jenom gynekologie, ale je to téměř u všech oborů. Proto možnost vidět opravdu reálnou praxi takhle „nanečisto“ ještě předtím, než se pro ten svůj obor opravdu rozhodneme je k nezaplacení.

Jaká byla Vaše očekávání, naplnila se?

Luděk Kostka: Při běžné stáži jako by člověk jen nahlédl oknem dovnitř budovy. Zatímco při individuální praxi má student nejenom možnost se více dostat k samotným výkonům, ale také poznat lidi, vztahy na pracovišti, atmosféru… To je něco, co člověka zajímá s ohledem na množství času, který bude jako budoucí lékař na pracovišti trávit. Vstup do projektu STARTGYN byl pro mě přirozenou volbou bez nějakého velkého očekávání. Postupem času jsem si uvědomil, že je to obor, který mě opravdu baví a naplňuje, ale zároveň je pro mě velkou výzvou.

Zuzana Mikulenková: Šla jsem do STARTGYNu s tím, abych si více vyzkoušela reálnou gynekologickou praxi. V kruhu nás při výuce bylo hodně a lékařů a ochotných pacientek málo. Sice jsme viděli pár zajímavých věcí, ale prakticky jsme si nevyzkoušeli téměř nic. Proto jsem chtěla do STARTGYNu, kde je pro mě samotnou vyhrazen pouze jeden lékař, který se mi bude věnovat a pod jeho dohledem si více věcí můžu zkusit sama. Tato očekávání se rozhodně naplnila. Mohu říct, že jsem byla velice mile překvapená přístupem nejen mojí lékařky, ale i všech ostatních lékařů a porodních asistentek, kteří měli zrovna službu. Všichni se ke mně chovali velice mile a s ochotnou mi vysvětlovali nové věci.

Co všechno jste se během praxe naučil navíc nad rámec klasické výuky?

Zuzana Mikulenková: Jak už jsem psala výše obrovský rozdíl oproti výuce je ten, že STARTGYN funguje v programu jeden student – jeden lékař. Pro studenta medicíny je to opravdu k nezaplacení. Pokud se něco děje, jste u toho právě vy. Nemusíte dávat přednost dalším 10 spolužákům, kteří jsou v běžné výuce s vámi a taky chtějí něco vidět a něco si vyzkoušet. Takže postupně jsem si měla možnost vyzkoušet více praktických dovedností, především z porodního sálu, jako je ultrazvuk, vyšetření rodičky před porodem, vedení fyziologického porodu, ošetření po porodu apod.

Luděk Kostka: Během pravidelného docházení na GPK má student možnost naučit se plno dovedností. Ať už je to komunikace s pacientkou, která není leckdy jednoduchá. Dále také samotné vyšetření pacientky, osvojení si základní techniky chirurgického šití, ošetření poporodního poranění pod dohledem lékaře či zásady správného chování na operačním sále. Tohle a plno dalších dovedností má student možnost se naučit a zcela jistě mu budou výhodou k lepší adaptaci při nástupu do zaměstnání.

Kolik času jste věnoval(a) programu? Stálo to za to?

Luděk Kostka: Docházení na Gynekologicko-porodnickou kliniku bylo na individuální bázi po předchozí domluvě. Vesměs se jednalo o 3-4 služby za měsíc podle časových možností. Každá služba byla šancí se něco naučit, v něčem se zlepšit, zdokonalit, posunout se zase dál či jen probrat nějakou odbornou problematiku. Veškerý dobrovolně strávený čas na klinice byla investice, která mi bude v budoucnu zcela jistě nápomocná.

Jaký byl Váš přidělený lékař?

Martin Štěpánek: Skvělý. Pan doktor ke mně od začátku přistupoval jako k budoucímu kolegovi a stejně tak mě i představoval. Velice se mi líbil jeho přístup k pacientkám i kolegům a kolegyním. Pacientkám vždy s klidem vysvětloval, co právě dělá a co se bude dít dál. Opravdu bylo poznat jeho nadšení z práce i pozitivní přístup k učení.

Kryštof Seman: Jednoslovně super! Má lékařka – průvodkyně se mnou měla potřebnou trpělivost, domluva byla bezchybná, nikdy se mi nestalo, že by mě odmítla např. kvůli únavě nebo spoustě práce (a že jí ve zdravotnictví je vždy 😊). Vše, na co jsem se ptal, mi vždycky bylo vysvětleno. Spokojený jsem byl nejen odborně ale i lidsky, když se nerodilo, tak jsem si vždycky rád pokecal 😊.

Kolik času jste věnoval programu? Stálo to za to?

Kryštof Seman: V pátém ročníku bylo volného času hodně, takže jsem se mohl věnovat víc – průměrně 4x měsíčně, ale letos ve státnicovém ročníku těch příležitostí bylo méně. Musel jsem skloubit termíny služeb se státnicemi a předpromoční praxí. Vždycky jsem si to ale domlouval podle síly a potřeby. Jsem jednoznačně spokojený s investovaným časem a nelituji, kdybych měl kdykoliv v průběhu pocit, že to pro mě nemá smysl, tak bych svoje působení ukončil, ale na to jsem nepomyslel popravdě ani jednou 😊.

Jako čerstvého absolventa Vás čeká nástup do zaměstnání, myslíte si, že díky programu STARTGYN budete mít výhodu oproti kolegům, kteří podobnou individuální praxi neabsolvovali?

Kryštof Seman: Zcela jednoznačně. A to podle mě hned na dvou úrovních. Ta první se týká oboru obecně – člověk má po STARTGYNU lepší představu o tom, co ho čeká po nástupu do práce, co vlastně bude dělat na ambulanci, co bude dělat ve službě, jaké diagnózy z toho, co se drtil na státnice vlastně hlavně může čekat, jaké papíry bude vypisovat a co tam psát. Ta druhá úroveň je potom specifikum FN a tou je hlavně AMIS (informační systém), který je velmi neintuitivní a špatně se s ním pracuje.

Co byste doporučil(a) mladším kolegům, kteří zvažují účast v programu?

Ekaterina Fedyukina: Rozhodně doporučuji zvážit účast v programu! Přála bych si, aby podobný program zavedli i na jiných klinikách, aby studenti měli jasnou představu o čem ten obor je a jak vypadá provoz oddělení.

Zuzana Mikulenková: Za prvé, ať se určitě nebojí. Pokud zvažujete obor gynekologie, nebo se vám prostě jen zalíbil tento obor při výuce, tak to rozhodně zkuste. Třeba vám to pomůže při rozhodování, že je to opravdu to, co chcete v budoucnu dělat. Nebo naopak zjistíte, že gynekologie není nic pro vás a můžete odejít a rozhodovat se dál. A za druhé, že vše je především o vašem přístupu. Pokud projevíte zájem a budete se chovat k lékařům, ale také porodním asistentkám hezky a mile, vše se vám mnohonásobně vrátí.

Kde se můžete dozvědět více informací?

Autorka článku: MUDr. Petra Vinklerová
Autorka fotografií: MUDr. Ingrid Sisková

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info