Studenti P-Pool obhajovali své závěrečné práce již počtvrté

Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou je výběrový program (P-PooL), v němž jsou studenti již od prvního ročníku studia aktivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti. Čtvrtý ročník obhajob závěrečných prací těchto studentů se konal v úterý 5. dubna 2021.

5. 4. 2022

Bez popisku

Již čtvrtý ročník obhajob závěrečných prací studentů Všeobecného lékařství zařazených v programu P-PooL proběhl v úterý 5. dubna 2022. Letos se po dvou letech přísných epidemiologických opatření měli možnost na obhajoby přijít podívat i hosté, což využili spoluobhajující studenti pro vzájemnou podporu.

Obhajoby byly rozčleněny do dvou bloků, z nichž každý měl vlastní tříčlennou komisi. Členy první komise byli prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D., členy druhé komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. Předsedající, doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D., se ujala úvodního slova a přivítání komisí a následně, před dílčími obhajobami, vždy představila studenta uvedením relevantních dat z životopisu. Poté školitel představil posudek na práci studenta během celého působení pod jeho vedením. Po vlastní prezentaci obsahu závěrečné práce studentem a před diskuzí na téma práce zazněl též posudek oponenta, pokud byl z důvodu sepsání doposud nepublikovaných výsledků třeba.

Díky výzkumným aktivitám na pracovištích získávají studenti přístup k datům, učí se je zpracovávat, učí se publikovat výsledky své práce i spolupráci nejen v rámci daného pracoviště, účastní se zahraničních stáží a bývají také aktivními prezentujícími na tuzemských i mezinárodních fórech.

K průběhu obhajob předsedkyně komisí doc. Bébarová uvádí: „Program P-PooL významným způsobem přispívá k rozvoji vědeckovýzkumných dovedností excelentních studentů programu Všeobecné lékařství na naší fakultě. Tento program je v rámci ČR unikátní. Kvalita obhajovaných prací jednoznačně svědčí o velkém nasazení jak studentů, tak školitelů. Jejich úsilí se zúročilo nejen v osobním rozvoji studentů a často i školícího pracoviště, ale i v publikaci celkem 17 prací v časopisech s IF, obvykle v časopisech nad mediánem oboru, na nichž se letos obhajující studenti podíleli jako spoluautoři. Navíc řada dat na opublikování čeká v brzké době. Všem studentům jménem všech zúčastněných gratuluji a přeji jim úspěšné ukončení studia a hodně štěstí při hledání jejich budoucího působiště.“

Blahopřejeme všem studentům, kteří úspěšně obhájili své závěrečné práce:

Barbora Čechová
Téma: Caveolin-1 a jeho význam v progresi nádorových onemocnění
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Školitel: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Jan Alexander Mohr
Téma: Kardiotoxicita tyrosinkinázových inhibitorů
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Eva Opatřilová
Téma: In vitro hodnocení nových potenciálních beta-blokátorů
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Jan Mičan
Téma: Výpočetní design nové generace trombolytik
Pracoviště: Loschmidtovy laboratoře, PřF MU a RECETOX
Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Dita Münzová
Téma: Rozdíly v opravných mechanismech DNA a reakci na replikační stres u lidských pluripotentních kmenových buněk
Pracoviště: Biologický ústav LF MU
Školitelé: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D, Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D.
Jiří Martenek
Téma: Genomický profil pacientů s BCR-ABL-like akutní lymfoblastickou leukemií
Pracoviště: CEITEC MU
Školitel: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Lukáš Mareček
Téma: Videolaryngoskopie vs. Přímá laryngoskopie u plánovaného zajištění dýchacích cest v pediatrické anestezii
Pracoviště: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU
Školitel: doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.
Katarína Školiaková
Téma: In vivo optické měření koncentrace dopaminu
Pracoviště: Farmakologický ústav LF MU,
Ústav integrativní biologie, Univerzita Umeå
Školitelé: doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., Sebastian Sulis Sato, Ph.D.
Eliška Honzírková
Téma: EEG mikrostavy u pacientů s depresivním syndromem
Pracoviště: Výzkumná skupina Ivana Rektora, Centrum neurověd, CEITEC MU; Psychiatrická klinika, Fakultní Nemocnice Brno a Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Školitelé: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.; MUDr. Alena Damborská, Ph.D.
Vítězslav Dušek
Téma: Prognostický či prediktivní potenciál vitaminu D a VDR receptoru pro léčebnou odpověď a přežití dětských onkologických pacientů: studie na základě dat nemocničního informačního systému
Pracoviště: Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU
Školitel: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info