Studenti programu P-PooL obhajovali své závěrečné práce

Závěrečné práce pěti studentů programu P-PooL byly v úterý 28. ledna obhajovány v rámci druhého ročníku obhajob. 

30. 1. 2020

První kolo historicky druhého ročníku obhajob závěrečných prací studentů zařazených v programu P-PooL proběhlo v úterý 28. 1. 2020 na Lékařské fakultě MU (druhé kolo je plánováno na jaře 2020). Předsedkyně obou bloků obhajob doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. uvítala studenty programu, jejich školitele, členy komise pro obhajoby závěrečných prací P-PooL i hosty z řad studentů i zaměstnanců pracovišť LF MU. Členy první komise byli prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. Členy druhé komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Předsedkyně Bébarová každého studenta představila, zmínila relevantní data z jeho životopisu a školitel prezentoval svůj posudek závěrečné práce. Školitelé si u svých studentů váží zejména píle, schopnosti plnit zadanou práci i přicházet a diskutovat o svých teoriích, oceňují často mravenčí práci a neopomněli doplnit ani charakterové vlastnosti i mimoškolní aktivity svých studentů.

Díky zapojení do projektů výzkumných aktivit svých vybraných pracovišť získávají studenti přístup k datům, učí se je zpracovávat, učí se publikovat výsledky své práce i spolupráci nejen v rámci daného pracoviště, účastní se zahraničních stáží a bývají aktivními přednášejícími na tuzemských i mezinárodních fórech.

Přítomní studenti z 11. semestru studijního programu Všeobecné lékařství ve velmi přátelské atmosféře přednesli, jakými tématy a metodami se zabývali, s komisí diskutovali o např. tom, co výsledky vlastně přinesly, zda a jak by se daly výsledky využít v lékařské praxi. Své závěrečné práce úspěšně obhájili všichni přítomní studenti:

  • Patrícia Klobušiaková, jejíž téma "Hodnotenie štruktúry a funkcie mozgu u pacientov s Parkinsonovou chorobou" zpracovávala na pracovišti Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC MU. Školitelkou byla prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Klobušiaková se během svého dosavadního působení v P-PooL stala první autorkou 1 originální práce v časopise zaujímajícího pozici ve druhém kvartilu oboru (zkráceně Q2) a spoluautorkou další 1 Q1 a 6 Q2 originálních prací. Sumární IF těchto prací je 28,087. Další prvoautorský originální článek Klobušiakové je nyní v recenzním řízení.
  • Michael Teodor Grey, který své téma "Lézie bielej hmoty mozgu a ich vplyv na zhoršenie kognície pri Parkinsonovej chorobe" zpracovával na pracovišti Výzkumná skupina Multimodálního a Funkčního Neurozobrazování CEITEC MU. Školitelem je prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Grey je prvním autorem originální práce ve Q1 časopise (IF 4,360).
  • Beáta Barátová, jejímž tématem byla „Patofyziologie gestačního diabetes mellitus: dlouhodobé konsekvence pro matku a dítě“, které zpracovává na Ústavu patologické fyziologie LF MU. Školitelkou je prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. Barátová je první autorkou originální práce v recenzovaném časopise a spoluautorkou originální práce, která je nyní v recenzním řízení ve Q2 časopise.
  • Monika Štětková, jejímž tématem byla Reaktivace nádorového supresoru p53 v buňkách melanomu pomocí inhibitorů CDK, které zpracovává na Biologickém ústavu LF MU. Školitelem je Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. Štětková je spoluautorkou 1 Q1 originální práce (IF 2,766) a rovněž první autorkou originální práce v recenzním řízení ve Q1 časopise (IF 8,086).
  • Barbora Jeřábková, jejímž tématem je Impulzivita - Impulzivní jednání u pacientů s hraniční poruchou osobnosti a s ADHD, které zpracovává na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU. Školiteli je prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. a Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. Jeřábková je spoluautorkou dvou originálních prací, jedné v recenzovaném časopise a druhé ve Q1 časopise (IF 5,641).

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info