Tři vědci z LF MU získali ocenění MUNI Scientist

Na výroční konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity byly podruhé uděleny ceny MUNI Scientist za výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu.

26. 11. 2021


Michaela Bosáková, Šárka Pospíšilová

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová již podruhé udělovala ocenění MUNI Scientist za vynikající výsledky výzkumu, které je součástí aktivit Grantové agentury Masarykovy univerzity. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 22. listopadu 2021 v rámci výroční konference GAMU v prostředí Mendelova refektáře v Augustiniánském opatství.

Nominace do soutěže podávají proděkani pro vědu a výzkum, ředitelé vysokoškolských ústavů, vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU a prorektorka pro výzkum a doktorské studium. Smyslem ocenění je motivace vědců ke špičkovému výzkumu a šíření dobrého jména Masarykovy univverzity ve vědecké komunitě i v očích veřejnosti. 

Z pěti nominovaných vědeckovýzkumných pracovníků či jejich týmů byli za LF MU oceněni Lumír Krejčí a Pavel Krejčí s Michaelou Bosákovou, všichni z Biologického ústavu LF MU.

Doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. získal ocenění za článek RAD51-dependent recruitment of TERRA lncRNA to telomeres through R-loops publikovaný v časopise Nature

Jeho výzkumná skupina na Biologickém ústavu se zaměřuje na mechanismy opravy DSB s využitím multidisciplinárního přístupu (biochemického, strukturního, výpočetního, genetického a jednomolekulového). Je hlavním řešitelem jednoho mezinárodního a mnoha národních grantů a pravidelně publikuje v prestižních mezinárodních časopisech.

RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. a Mgr. Michaela Bosáková Ph.D. byli oceněni za studii An RNA aptamer restores defective bone growth in FGFR3-related skeletal dysplasia in mice zveřejněnou v časopise Science Translational Medicine.

Výzkumná skupina Pavla Krejčího na Biologickém ústavu je zaměřena na výzkum mechanismů signalizace fibroblastového růstového faktoru (FGF). Ve výzkumu se zabývají patologickou signalizaci FGF-receptorů (FGFR) při onemocnění, konkrétně u poruch skeletu způsobených aktivačními mutacemi FGFR3 (hypochondroplazie, achondroplazie, thanatoforická dysplazie, SADDAN).

Přehled oceněných MUNI Scientist


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info