Unikátní data LF MU a CEITEC publikována v prestižním časopise

Spolupráce mezi LF MU a CEITEC přinesla unikátní data, která byla publikována v prestižním časopise Inorganic Chemistry.

30. 10. 2019

Bez popisku

Spolupráce mezi týmy prof. Radka Marka z CEITEC MU a doc. Michala Masaříka z LF MU trvá již několik let. Před nedávnem se podařilo publikovat společná unikátní data v časopise Inorganic Chemistry, který je zahrnut v databázi Nature Index – tedy seznam nejprestižnějších mezinárodních impaktovaných časopisů.

Mnoho pacientů s onkologickým onemocněním je léčeno kombinací terapeutik, přičemž některé z nich obsahují platinové struktury. Tyto léčiva ale sebou nesou i mnohé vedlejší účinky. Proto je snahou nahradit je za jiné, účinnější, a k lidskému tělu šetrnější léky. Jedním z takových terapeutik by mohly být sloučeniny na bázi ruthenia. Ty zatím ne zcela jasným způsobem zabraňují procesu metastázování, jak ukazuje dosavadní výzkum odborníků.

Rotaxan, který vyvíjí prof. Radek Marek s doktorem Martinem Sojkou z CEITEC je jednou z možných sloučenin, která by mohla mít v protinádorové léčbě slibné výsledky. Rotaxan je sloučeninou na bázi ruthenia uzavřeného v nanostruktuře tvarem podobné kolům na ose. Velikost této molekuly zvyšuje protinádorový účinek, zvyšuje akumulaci v nádorech a podporuje tak efektivitu léčiva.

Biologická aktivita rotaxanů na bázi ruthenia byla testována na LF MU dr. Michaelou Fojtů a Bc. Jindřiškou Fialovou – obě z týmu Masarik Cancer Research Lab. Testování bylo provedeno na modelu tří buněčných linií odvozených jednak z normáního epitelu a také z epitelu nádorového. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že tyto nově syntetizované systémy mají vyšší migrastatický potenciál, než doposud používané deriváty.

Více informací v angličtině zde.

References:

Locked and Loaded: Ruthenium(II)-Capped Cucurbit[n]uril-Based Rotaxanes with Antimetastatic Properties (2019). Martin Sojka, Michaela Fojtu, Jindriska Fialova, Michal Masarik, Marek Necas, and Radek Marek. Inorganic Chemistry, 58 (16), 10861-10870. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b01203


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info