Úspěch PhD studentů na mezinárodní konferenci v Polsku

Haneen Tuaima z prvního ročníku PhD studia a její kolega ze třetího ročníku Marcos Gonzales Lopez uspěli ve velké konferenci na "3rd Meeting of Visegrad Group Society for Developmental Biology" a získali každý první místo za poster a short-talk prezentaci. Oba jsou doktorandi doc. Jana Křivánka z Ústavu histologie a embryologie LF MU.

28. 9. 2023

Bez popisku

Haneen Tuaima z prvního ročníku PhD studia a její kolega ze třetího ročníku Marcos Gonzales Lopez uspěli ve velké konferenci na "3rd Meeting of Visegrad Group Society for Developmental Biology". Haneen Tuaima získala první místo za její poster a Marcos Gonzales Lopez získal první místo za jeho "short-talk" prezentaci. Oba jsou doktorandi doc. Jana Křivánka z Ústavu histologie a embryologie LF MU.

Marcos Gonzales Lopez je studentem 3. ročníku PhD studia
Marcos ve své práci představil novou metodu, která umožňuje pozorovat a měřit růst zubů a kostí v mikrometrových měřítcích i v čase. Metoda je založená na sekvenčním podáváním fluorescenčních látek, které ze začleňují do nově vznikajících tvrdých tkání, následném zprůhlednění kostí a zubů a pokročilé trojrozměrné mikroskopii. Tato námi vyvinutá metoda je aplikovatelná u různých živočisných druhů a otevírá nové možnosti nejen ve vývojové biologii, ale i ve tkáňovém inženýrství. Tato práce byla před měsícem publikována prestižním časopisem Science Advances.

Haneen Tuaima je studentkou 1. ročníku PhD studia
Haneen se ve své práci věnuje studiu kmenových buněk a mechanismům jejich aktivace po poranění. V jejím výzkumu používá jako modelový orgán kontinuálně rostoucí myší zuby, které se neustále obnovují a navíc i aktivně reagují na poranění. Byla oceněna za práci, ve které poodhalila některé molekulární mechanismy, které stojí právě za aktivací růstu zubu. Její práce může přinést poznatky, které budou důležité pro pochopení principů obnovy a opravy různých tkání, ale mohou být i využity v regenerativní medicíně.

Více informací


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info