Vedení LF MU předalo mimořádné ocenění ČLS JEP

Na poradě vedení Lékařské fakulty MU bylo předáno ocenění doc. MUDr. Martině Kosinové, Ph.D. a doc. MUDr. Jozefu Klučkovi, Ph.D. v souvislosti s Dies Academicus.

16. 6. 2021

Bez popisku

Čestné uznání České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za rozvoj oboru Anesteziologie a intenzivní medicína bylo v pondělí 14. června 2021 předáno na poradě vedení LF MU z rukou děkana fakulty prof. Martina Repka doc. MUDr. Martině Kosinové, Ph.D. a doc. MUDr. Jozefu Klučkovi, Ph.D.

Doc. Kosinová působí na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU a současně v Centru pro rozvoj klinických kompetencí LF MU. Doc. Klučka je zástupcem přednosty Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info