Vyjádření děkana LF MU ke svobodě projevu na akademické půdě

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. Martin Repko vydává prohlášení k veřejné diskuzi vyvolané aktuálním děním na Blízkém východě: respektujeme pluralitu politických názorů, ale zdůrazňujeme, že tyto projevy musí zůstat v mezích akademické etiky a zákona.

23. 10. 2023

Bez popisku

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity vnímá aktuální dění na Blízkém východě i nálady a veřejnou diskuzi, které toto dění vyvolalo. V této souvislosti bychom rádi připomněli, že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je tradiční akademickou institucí s posláním poskytovat špičkové vzdělání budoucím lékařům a zdravotníkům. Ačkoli fakulta principiálně nezaujímá stanoviska k otázkám vnitrostátní ani mezinárodní politiky, vždy důrazně odsuzuje všechny formy terorismu a jakékoli násilí páchané na civilním obyvatelstvu, které je v rozporu s principy humanity.

Podporujeme svobodu projevu všech našich studentů a zaměstnanců a hluboce respektujeme pluralitu politických názorů. Avšak zdůrazňujeme, že tyto projevy musí zůstat v mezích akademické etiky a zákona. Jako instituce jsme připraveni aktivně vystoupit proti jakýmkoli projevům nenávisti a nekolegiality, ať už v rámci naší studentské nebo profesní komunity.

Studenti i zaměstnanci tvoří jednu akademickou obec, bez ohledu na jejich národnost, náboženské vyznání či politické přesvědčení. Všem studentům zaručujeme rovnoprávné postavení ve všech ohledech studentského života.

Bezpečná fakulta: Nenávistný projev

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info