Vzpomínková pietní akce dárcům těl

Letošní Pieta za dárce těl, kterou uspořádali 1. listopadu od 17.00 společně Spolek mediků LF MU a Anatomický ústav Lékařské fakulty MU, se poprvé konala v prostorném a prosvětleném sále Milosrdných bratří konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha.

2. 11. 2021

Bez popisku
Bez popisku

Nové místo, ale myšlenka stejná: uctít ty, kteří darovali svou tělesnou schránku pro účely kvalitního vzdělávání lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. Anatomickým ústavem LF MU prošly, procházejí a budou procházet generace studentů naší fakulty, kteří se v průběhu studia seznamují se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla.

V letošním roce se konala vzpomínková pietní akce už počtvrté, avšak poprvé na novém místě, a to v sále Milosrdných bratří konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha. Pietě předcházelo položení kytice na Anatomickém ústavu LF MU v atriu ústavu.

Hosty v sále Milosrdných bratří přivítala Natálie Srbová, viceprezidentka Spolku mediků LF MU společně s děkanem LF MU prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D. Z jejich úst zazněla slova díků jménem všech studentů i absolventů fakulty všem dárcům těl a poděkování i těm, kteří tuto myšlenku zvažují.

Pietní obřad zahrnoval koncert sestávající se s osobností spojených s fakultou i univerzitou. Mužský sbor Láska opravdivá uvedl skladbu Odvedeného prosba od Pavla Křížkovského, árie z opery Don Carlos skladatele G. Verdiho zazněla z úst prof. PharmDr. Petra Babuly, Ph.D. za klavírního doprovodu Jitky Houfové. Akapelová skupina DNA (Dej Nám Akord) uvedla hned několik skladeb. Skladby Zatím hodně pus a Miluješ, nemiluješ skladatelky Zuzany Navarové za doprovodu Iva Koláčka (bicí), MUDr. Martina Janků (kytara) přednesla MUDr. Michaela Richtrová (též violoncello). Závěrečná skladba sboru Láska opravdiva s názvem Odpočiň si skladatele Leoše Janáčka rezonovala sálem před závěrečným slovem přednosty Anatomického ústavu LF MU doc. MUDr. Marka Joukala, Ph.D., který zmínil důležitost poznávat skutečné lidské tělo, jehož struktury nelze zcela nahradit využíváním pokročilých moderních výukových technologií.

V čase dušičkovém můžeme vzdát hold dárcům těl i zavzpomínat na své blízké poslechem koncertu, který naše fakulta uspořádala v loňském roce, kdy se konala vzpomínka na dárce těl pouze v úzkém kruhu na Anatomickém ústavu LF MU. Památku dárcům těl jsme uctili virtuálním koncertem, do kterého přispěli naši studenti, zaměstnanci, dokonce i uchazeči o studium i veřejnost. Zaposlouchat se do vybraných skladeb můžete zde. Za připomenutí stojí též sbírka na vybudování Památníku za dárce těl na Ústředním hřibitově v Brně. Sbírka běží na transparentním účtu založeném Spolkem mediků LF MU 2901871435/2010.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info