Zasedání vědecké rady LF MU

Dnes v odpoledních hodinách zasedala Vědecká rada Lékařské fakulty MU v aule A22.

28. 5. 2020

Bez popisku

Dnes v odpoledních hodinách zasedala Vědecká rada Lékařské fakulty. Hlavním bodem byly 2 přednášky v rámci habilitačních řízení.

První přednášku před Vědeckou radou přednesla MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. s  názvem Podmíněnost chroických venózních alcerací a jejich léčba. Druhou přednášku přednesl PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. s názvem: Role cytochromů P450 v účinku a bezpečnosti léčiv. Na programu byla i další témata, jako vznik nového navazujícího magisterského studijního programu "Veřejné zdravotnictví", či informace o programu P-Pool.

Pro připomenutí zde je seznam úspěšné ukončených habilitačních řízení v lednu až dubnu 2020:

  • K 1. únoru 2020 jmenování docentem pro obor Otorhinolaryngologie: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
  • K 1. březnu 2020 jmenování docentem pro obor Lékařská farmakologie: doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D.
  • K 1. dubnu 2020 jmenování docentkou pro obor Lékařská biologie: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
  • K 1. dubnu 2020 jmenování docentem pro obor Vnitřní lékařství: doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.
  • K 1. dubnu 2020 jmenování docentem pro obor Chirurgie: doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.
  • K 1. květnu 2020 jmenování docentem pro obor Anatomie, histologie a embryologie: doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info