Získejte během jednoho studia dva vysokoškolské tituly!

Studovat souběžně medicínu i zubní lékařství? Pro výjimečně nadané studenty LF MU přichází nově s možností vystudovat jak všeobecné lékařství, tak zubní lékařství.

25. 2. 2022

Bez popisku

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. informoval, že od podzimního semestru 2022/2023 bude na LF MU otevřena možnost souběžného studia magisterských studijních programů všeobecné lékařství (VL) a zubní lékařství (ZL) pro skupinu 10-15 vysoce motivovaných studentů.

Tato výběrová skupina bude mít rozvrh přizpůsobený oběma programům, což studentům umožní absolvování obou studií během 6-8 let a jejich zakončením získají tituly MUDr. a MDDr.

Možnost studovat souběžně tyto studijní programy bude otevřena pouze v případě, že o kombinované studium projeví zájem alespoň 10 (15) uchazečů. V případě vyšší poptávky budou studenti vybíráni na základě pořadí úspěšnosti u přijímacího řízení. Podmínkou je však mít podané přihlášky do obou magisterských studijních programů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info