Vykazování výsledků VaV

Vykazování a evidence výsledků vědecko-výzkumné činnosti na LF MU

Obecné pokyny IS MU

Dlouhodobý záměr MU

Novinky

Kontaktní osoba

Mgr. Tereza Miškechová

referentka pro výzkum a vývoj

telefon: 549 49 5405
e‑mail: