doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

přednosta kliniky – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 3103
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 8. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Význam ultrazvuku a nových biomarkerů v primární diagnostice, stagingu, diagnostice pooperačních komplikací a dispenzarizaci v onkogynekologii
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady)
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF Hradec Králové)
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc a LF UP)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady)
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, PhD., MBA (Gynekologicko-porodnická klinika FNO a LF OU)
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. (Ústav pro péči o matku a dítě 3. LF UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info