doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

přednosta kliniky – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 3103
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 9. 10. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 11. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové Assoc. Prof. Johanna M.A. Pijnenborg, MD PhD (Radboud University Medical Center Nijmegen (NL))
doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D. (Gynekologicko - porodnická klinika LF UK a FN Plzeň)
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. (Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN)
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 1. 2024
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 8. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Význam ultrazvuku a nových biomarkerů v primární diagnostice, stagingu, diagnostice pooperačních komplikací a dispenzarizaci v onkogynekologii
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady)
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF Hradec Králové)
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc a LF UP)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady)
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, PhD., MBA (Gynekologicko-porodnická klinika FNO a LF OU)
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. (Ústav pro péči o matku a dítě 3. LF UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info