prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

proděkanka pro zubní lékařství Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. F37/522
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4229
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 1. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Úloha genetických faktorů v etiopatogenezi vybraných běžných multigenně podmíněných nemocí: alergických stavů chronické patodontitidy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Radovan Slezák, CSc. (UK Hradec Králové- Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 3. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (UK- 1. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Věra Hubková,CSc. (UK Hradec Králkové -Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Petr Panzner, CSc. (UK Plzeň- Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 4. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 2. 2006
Datum ukončení řízení 16. 4. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Martin Petřek, Csc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUdr. Věra Hubková, CSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 5. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 10. 2006
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Genetické predispozice k onemocnění parodontu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. (UK - lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (UK Bratislava - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 4. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2011
Datum ukončení řízení 20. 6. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2011
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. (UK - 1. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (UK - 1. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 5. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info