24. 11. 2021

K nové výuce hyperbarické medicíny bude sloužit nová online platforma

Skupina odborníků z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity a Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka zahájila přípravu online platformy pro výuku hyperbarické medicíny. Studenti lékařských i nelékařských oborů budou moci platformu v testovací podobě využít od září příštího roku. Ostrý provoz platformy se očekává v roce 2023.

Hyperbarická medicína je lékařská specializace, jejíž součástí je problematika hyperbarické oxygenoterapie a potápěčské medicíny. Tato léčebná metoda využívá pozitivní účinky inhalace kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.
V září letošního roku se rozběhl projekt Online vzdělávací platformy pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu. Globální pandemie COVID-19 způsobila kromě zdravotních a společenských dopadů přesun vzdělávání z prezenční do distanční formy. Nevýhodou této formy je to, že je nutná přímá přítomnost vyučujícího a studenta. „Cílem projektu je zkvalitnit distanční výuku. Námi připravovaná online platforma je navržená tak, aby student mohl studovat kdykoliv bez přímé přítomnosti vyučujícího. Připravujeme tedy výuková videa, testy a doprovodné materiály, které budou neustále studentům k dispozici. Hyperbarickou medicínu využijeme jako modelový příklad, takže platforma bude moci být využita i pro výuku jiných předmětů po ukončení projektu,“ popsal jeden z tvůrců projektu a jeho garant Mgr. Miroslav Rozložník, PhD z Ostravské univerzity.
Proč hyperbarická medicína?
Hyperbarická medicína má v České republice více než padesátiletou tradici, první hyperbarická komora vznikla v roce 1965 v Ostravě. V současné době je v ČR v provozu 13 léčebných hyperbarických komor, z toho však pouze jedna na Moravě, respektive ve Slezsku.
Toto množství a zejména nerovnost rozmístění je nevyhovující. „Přínos hyperbarické oxygenoterapie dokazují klinické i experimentální studie, a to v oborech, jako je například diabetologie, traumatologie, chirurgie, ortopedie, pediatrie, neurologie a jiné. Proto by bylo potřeba současný nedostatečný počet hyperbarických pracovišť navýšit. K tomu je ale mimo jiné nutná edukace – jak pregraduální, tak postgraduální,“ vysvětlil řešitel projektu za Masarykovu univerzitu a zároveň předseda České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
V současnosti má obor Hyperbarická medicína statut nadstavbového specializačního vzdělávání, v rámci pregraduálního vzdělávání je však poměrně opomíjen. Dosud nebyl systematicky vyučován ani na Masarykovy univerzitě, což se díky projektu změní. „Lepší situace není ani v případě vzdělávání nelékařských profesí. V současnost v ČR a SR neexistuje, na rozdíl od EU, ucelený vzdělávací systém pro nelékařský zdravotnický personál v tomto oboru. Jsme pevně přesvědčeni, že projekt přinese nejen zajímavý obsah, ale i atraktivní strukturu vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti našich studentů na trhu práce, ale zejména zkvalitnění péče o pacienty,“ uvedla prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednostka Ústavu zdravotnických věd a proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU.
Online platforma zaměřená na hyperbarickou medicínu poskytne potřebné podklady, na jejichž základě bude možné získat na MU znalosti o tomto oboru. Unikátní partnerství vzdělávacích institucí poskytne studentům lékařských i nelékařských oborů nezbytné vědomosti a dovednosti v tomto oboru.
„Pomocí hyperbarické oxygenoterapie dosahujeme u pacientů skvělé výsledky. Léčíme například plynové embolie, závažné otravy oxidem uhelnatým, nekrotizující infekce měkkých tkání a mnoho dalších stavů. Ročně se v ostravské hyperbarické komoře vystřídá cca 500 pacientů. V této metodě vidím velký potenciál,“ doplnil primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava, místopředseda České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a zároveň jeden z řešitelů projektu, MUDr. Michal Hájek, PhD.
Projekt „Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu“ s registračním číslem NFP304010AZF1 je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Stáhnout článek .pdf 215 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info