6. 5. 2020

Lékařská fakulta MU spustila první portál s vědeckými poznatky o COVID-19 v češtině

První portál shrnující aktuální vědecké poznatky o nemoci COVID-19 v českém jazyce zpřístupnila odborné i laické veřejnosti Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Pomocí takzvaných rapid reviews (rychlé reviews) přináší důvěryhodné a ověřené zdravotnické informace ze zásadních vědeckých prací. Na jejich překladu pracovali odborníci z Masarykovy univerzity od vypuknutí pandemie.

Přehledy vědeckých informací shromážděných v rámci Cochrane knihovny o nemoci COVID-19 jsou tak v češtině zdarma dostupné na adrese: https://czechrepublic.cochrane.org/cs/covid-19/cochrane-covid-19-rapid-review.

Naším cílem je prosazovat medicínu založenou na vědeckých důkazech. Chceme, aby se k lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale i k tvůrcům politik a k celé veřejnosti dostaly rychle a v dostupné podobě ověřené a aktuální vědecké poznatky o nemoci COVID-19. Věříme, že tak současně přispějeme k omezení šíření nepravdivých či zkreslených zpráv vztahujících se této nemoci a její léčbě,“ řekl Miloslav Klugar z Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) při Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, který je zároveň ředitelem českého Cochrane centra.

K dnešnímu dni jsou v knihovně Cochrane dostupné tři speciální kolekce zaměřené na důkazy důležité pro intenzivní péči, opatření pro kontrolu infekce a účinné možnosti odvykání kouření během pandemie. Dvě úplně nové rapid reviews a dalších dvacet rapid reviews se dokončuje.

Stáhnout článek .pdf 215 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info