6. 2. 2023

Masarykova univerzita koordinuje projekt vzdělávání dětských onkologů, odstartoval na Lékařské fakultě

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity hostila úvodní zasedání projektu FANTOM –Future of ALCL: Novel Therapies, Origins, Bio-Markers and Mechanism of Resistence, jehož je koordinátorem. Jeho smyslem je příprava doktorandů na budoucí kariéru v oblasti výzkumu nádorových onemocnění postihujících lymfatický systém zejména u dětských pacientů.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity hostila úvodní zasedání projektu FANTOMFuture of ALCL: Novel Therapies, Origins, Bio-Markers and Mechanism of Resistence, jehož je koordinátorem. Jeho smyslem je příprava doktorandů na budoucí kariéru v oblasti výzkumu nádorových onemocnění postihujících lymfatický systém zejména u dětských pacientů.

Projekt FANTOM je součástí výzvy MSCA Doctoral Networks financované z programu Horizon Europe a vedle Masarykovy univerzity je do něj zapojeno šest dalších univerzit a dvanáct přidružených partnerů, včetně těch komerčních, z pěti zemí Evropské unie. Zvláštní postavení pak má britská Cambridgeská univerzita, respektive profesorka biologie Suzanne Turner, specialistka na dětskou onkologii, která je spolu s prorektorkou Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárkou Pospíšilovou hlavní řešitelkou projektu.

Cílem projektu je připravit doktorandy na to, aby se z nich v budoucnu stali sebevědomí, kompetentní a nezávislí mladí evropští vědci s vynikajícími kariérními vyhlídkami a vybudovanou sítí kontaktů. Deset vybraných studentů tak bude v rámci svého studia povinně absolvovat stáže na partnerských univerzitách i u zapojených komerčních subjektů. Řídit se budou individuálním plánem kariérního rozvoje, který bude akcentovat jak samotný výzkum, tak rozvoj měkkých dovedností.

Zároveň budou začleněni do Evropské výzkumné iniciativy pro zhoubné nádory (ERIA) související s tzv. anaplastickým lymfomem, jakož i do klinické sítě EICNHL zabývající se studiem a léčbou nehodgkinského lymfomu u dětí a dospívajících. Anaplastické lymfomy jsou typem vzácného nádorového onemocnění, vyznačující se rychlou tvorbou velkých nádorových buněk, přičemž přesná příčina jejich vzniku není zcela známa. Doktorandi tak v rámci projektu FANTOM přispějí k pochopení biologie těchto lymfomů i úlohy imunitního systému a na základě jejich zjištění mohou být v budoucnu vyvíjeny nové terapeutické přístupy.

Spoluřešitelé projektu: Medizinische Universität Wien, Universita degli studi di Torino, Universita degli studi di Milano-Bicocca, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universita degli studi di Padova, Universitätsklinikum Freiburg.

Partneři projektu: University of Cambridge, Open Science, Galseq SRL, Biolution GmbH, THT biomaterials GmbH, GPOH Gemeinnuetzige GmbH, Naked Science Ltd, Pangaea Data, MLL Münchner Leukämielabor GmbH, Miltenyi Biotec, CBmed GmbH, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Kontakt pro média: Ing. Marie Krulová, vedoucí Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, +420 605 516 228, marie.krulova@med.muni.cz

Stáhnout článek .pdf 97 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info