21. 7. 2023

MU podporuje zvyšování etických standardů ve výzkumu

Masarykova univerzita se zapojila do evropského projektu Erasmus+ s názvem ETHICS, jehož cílem je zvýšení kvality výzkumu v Gruzii zavedením standardů výzkumné etiky a integrity dle dobré praxe v EU. Spolu s dalšími třemi evropskými partnery sdílíme naše zkušenosti z oblasti výzkumné etiky s gruzínskými partnery projektu, kterými jsou 10 gruzínských univerzit a 3 státní instituce. Celý projekt řídí gruzínská Ilja State University.

Bez popisku

Projekt byl oficiálně zahájen na počátku května kick-off meetingem organizovaným 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Mimo projednání projektových setkání byly na programu přednášky a studijní návštěva, kde zástupci evropských partnerů sdíleli svá doporučení a příklady dobré praxe. Jednotlivé pracovní skupiny budou pracovat na vytvoření modulu výzkumné integrity, pravidel a standardů výzkumné etiky a integrity, školení pro výzkumné pracovníky a dalších dílčích cílů projektu. Z Masarykovy univerzity se do projektových činností zapojují experti zejména z Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty, dále Fakulty informatiky a Fakulty sociálních studií.

„Pro Masarykovu univerzitu je projekt zajímavý ze dvou důvodů. Prvním důvodem je možnost předat naši vlastní dobrou praxi kolegům v Gruzii. To znamená dát takové příklady dohromady a dobře je popsat. Tyto materiály budeme moci využít uvnitř univerzity jednak ke zdokonalení vlastních procesů anebo k lepší vnitřní komunikaci. Konkrétně se jedná například o prevenci plagiátorství, což je oblast, v níž MU v rámci ČR dlouhodobě vyniká anebo fungování Etické komise pro výzkum MU, které je z pohledu ze západu víceméně standardní, ale v českém, resp. východoevropském prostoru takovou tradici nemá. Druhým benefitem pro MU je spolupráce s prestižními zahraničními partnery - VU v Amsteradamu a European Network for Academic Integrity. Spolupráce na výstupech projektu nám umožní nahlédnout do fungování procesů a postupů týkajících se akademické etiky u západoevropských partnerů, což je příležitost pro adaptaci fungujících mechanismů do prostředí Masarykovy univerzity,“ popisuje řešitel projektu Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Stáhnout článek .pdf 131 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info