12. 10. 2022

Na LF MU vyškolíme celosvětově uznávané experty v oblasti lékařského a zdravotnického vzdělávání

Na podzim 2022 bude zahájena realizace společného mezinárodního vzdělávacího programu – kurzu postgraduálního vzdělávání. Kurz ve svém obsahu a výukových metodách (vč. využití moderních technologií a nástrojů ve vzdělávání) rozvíjí pedagogické a tzv. měkké kompetence studentů, budoucích lektorů či lékařských a zdravotnických pracovníků předáváním znalostí a dovedností kolegům na pracovištích. Je výsledkem společné přípravy partnerů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině.

V podzimním semestru 2022 bude zahájena realizace společného mezinárodního vzdělávacího programu – kurzu postgraduálního vzdělávání. Kurz ve svém obsahu a výukových metodách (vč. využití moderních technologií a nástrojů ve vzdělávání) rozvíjí pedagogické a tzv. měkké kompetence studentů, budoucích lektorů či lékařských a zdravotnických pracovníků předáváním znalostí a dovedností kolegům na pracovištích. Je výsledkem společné přípravy partnerů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině.

„Tento kurz napomůže rozvoji kvalifikovaných lékařských a zdravotnických pracovníků. Budou tak schopni pracovat v souladu s nejmodernějšími trendy a metodami lékařského a zdravotnického vzdělávání. Studentům a pedagogům na partnerských fakultách přináší kurz nové možnosti výuky. Naším společným cílem je vyškolit akademické pracovníky, kteří budou patřit ke světové špičce," říká profesor Petr Štourač, proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ředitel Simulačního centra MU. Do kurzu je v první fázi zapojeno 8 studentů z každé partnerské fakulty.

Cílem tohoto projektu Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání je na obou spolupracujících lékařských fakultách připravit a zavést do praxe společný mezinárodní vzdělávací kurz postgraduálního studia. Zvýší se tak relevance obsahu výuky pro potřeby trhu práce a zlepší se uplatnitelnost absolventů prostřednictvím zkvalitnění pedagogických kompetencí dosažených v rámci postgraduálního vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci LF MU a JLF UK v Martině v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika se spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity poskytuje lékařské a zdravotnické vzdělávání více než 100 let v československém a následně českém prostředí. Od roku 2020 provozuje v českých i evropských podmínkách zcela unikátní Simulační centrum, ve kterém probíhá praktická výuka studentů LF.

Stáhnout článek .pdf 136 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info