22. 4. 2020

Plošné testování imunity začne 23. 4. 2020. V Brně na parkovišti LF MU v bohunickém kampusu a na Moravském nám.

Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené covid-19. Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Odběry začnou 23. dubna.

V Brně jsou pro tyto účely dvě odběrová místa: Moravské náměstí a parkoviště před Kampusem MU. Zázemí a nejvíce pracovníků, respektive mediků poskytuje Lékařská fakulta MU, logistiku zajišťuje Armáda ČR, zdravotní sestry a lékaře FN Brno a vyhodnocení bude provádět Ústav zdravotnických informací a statistiky spolu s LF MU.

Vyšetření v této studii je určeno pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění covid-19. Budou vyšetřovány zejména dospělé osoby, speciálně v Praze a v Brně i děti od 8 let.
Celkem bude vyšetřeno přibližně 27 tisíc lidí ve čtyřech geografických oblastech s rozdílnou zátěží onemocnění covid-19, a to v Praze, Brně a okolí, Olomouci a okolí a Litoměřicích.

Dále se studie zaměří i na zvláštní skupinu chronicky nemocných. Odděleně pak studie proběhne v Litovli a Uničově, kde bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru.

Spouštíme unikátní studii kolektivní imunity vůči koronaviru. Chceme tak zjistit, jak velká část populace se s infekcí setkala nebo jak jsou na tom s imunitou různé věkové skupiny. Díky tomu lépe pochopíme situaci a vytvoříme predikci vývoje,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Tato studie je nejen unikátní svým rozměrem, ale bude mít naprosto zásadní vliv na pochopení kolektivní imunity a chování viru v naší republice. Studenti Lékařské fakulty MU zajistí samotné odběry a dobrovolníci z Dobrovolnického centra MUNI pomohou organizovat účastníky k odběru a průchodnost odběrových stanů. Odborníci z naší fakulty se budou podílet na zpracování získaných výsledků a jejich interpretaci pro další epidemiologické využit,“ sdělil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

„Jsme přesvědčeni, že výsledky studie poskytnou reálný datový základ pro racionální rozhodování o rozsahu a typu poskytované zdravotní péče v našem regionu a nemocnici i o nutnosti a rozsahu protiepidemických opatření,“ řekl ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.

„Jednu z klíčových rolí bude v rozsáhlé studii plošného testování zajišťovat Armáda České republiky, která poskytne zázemí a část zdravotnického personálu pro efektivní průběh testování. Konkrétně na každé odběrové místo armáda vyčlení dvě vojenské sestry, které budou odebírat vzorky. Za dodržování bezpečnosti budou ve všech místech zodpovídat vojenští policisté. Armádní ženisté budou mít na starost samotný provoz a technickou podporu odběrových míst,“ uvedl brig. gen. Petr Procházka za Centrální řídící tým Chytré karantény Armády ČR.

Odkdy?
Od středy ráno se ve vybraných lokalitách zahájí intenzívní přípravné práce. Na většině míst se pak začne testovat ve čtvrtek 23. dubna, v Olomouckém kraji v pátek 24. dubna. Sběr by měl probíhat přibližně 7 až 8 dní, v případě Olomouckého kraje o týden až dva více z důvodu odběru žilní krve. K testování se budou používat tzv. rapid-testy, které odhalí přítomnost protilátek proti novému koronaviru v krvi.

V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný na místě vyzván k provedení výtěru z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou mu doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdrží informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření (tzv. PCR) bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice. Pokud bude výsledek výtěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že se daná osoba s koronavirem s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již není nakažlivá a není třeba dodržovat další zvláštní opatření.

První výsledky studie budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci,“ doplnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Senioři
Testovaní budou rozděleni do skupin podle věku. Zvláštní pozornost je věnována ochraně seniorů. Pro seniory, kteří jsou pro potřeby studie zařazeni do této skupiny už od 60 let, jsou vyhrazeny ve studijních stanech, stejně jako pro nákupy, zvláštní hodiny. V Praze pak každý den dopoledne zvláštní studijní stan v Kateřinské zahradě, kde je odpoledne vystřídá testování dětské skupiny.

Zapojit se může každý
Do studie se může zapojit každý dospělý (v Praze a Brně i děti od 8 let), který splňuje vstupní kritéria a nevykazuje známky onemocnění. Vyšetření je určeno pro osoby, které v dané oblasti žijí. Dále se vyšetření zúčastní osoby, které jsou vybrány z tzv. reprezentativních skupin Českého statistického úřadu a Výzkumných skupin IKEM ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Testovaní musí mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz zdravotního pojištění.

Zadavatelem studie je Ministerstvo zdravotnictví a realizátorem je Ústav zdravotnických informací a statistiky, resp. jeho organizační složka Národní screeningové centrum. Na přípravě studie spolupracovalo velké množství odborníků z lékařských fakult, Akademie věd ČR, Českého statistického úřadu, nemocnic, hygienických stanic a bezpečnostních složek. Důležité instituce pro vlastní realizaci jsou zdravotnická zařízení, která garantují vlastní realizaci studie v jednotlivých stanech a také lékařské fakulty, které zajišťují koordinaci mediků a dalších pracovníků přímo na místě. Klíčovou roli má rovněž Armáda ČR, která pomáhá s vytvořením zázemí a s odběry z dýchacích cest.

V řadě zemí v současné době zaznamenáváme podobné studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Příkladem je Německo, které plánuje rozsáhlou studii zahrnující desetitisíce účastníků z kohort z nejvíce postižených oblastní nákazou covid-19 a také reprezentativní vzorky napříč Německem. Ve velké míře probíhají také studie ve skandinávských zemích.

Podrobné informace o studii jsou na těchto webových stránkách.

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).
Pokud jsou splněna kritéria, stačí bez registrace přijít na odběrové místo.

Rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Zítkovy sady
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Kateřinská zahrada
10:00 – 15:00 pouze pro osoby starší 60 let
15:00 – 20:00 pouze pro děti a dorost

Brno – Moravské náměstí
8:00 - 18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Olomouc – Hypermarket Globus
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – místo bude upřesněno
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

Stáhnout článek .pdf 231 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info