18. 7. 2023

Rozviňte své znalosti a dovednosti v provádění, hodnocení a publikování klinických studii

Přijměte pozvání na pilotní kurz projektu CONSCIOUS II, jehož cílem je vytvořit komplexní, prakticky orientovaný vzdělávací program zaměřený na klíčové aspekty klinické studie od A do Z, tedy od designování, přes provádění a řízení až po publikování a prezentaci jejích výsledků. Projekt realizuje Farmakologický ústav LF MU a CZECRIN společně s pěti partnerskými univerzitami z Portugalska, Irska, Francie a Maďarska v rámci programu ERASMUS+.

V rámci projektu tak vzniká 12 souborů tréninkových materiálů, které doplní pilotní výuka. Ta má zastřešující charakter a kromě upevnění získaných znalostí a rozvoje praktických dovedností si klade za cíl podpořit schopnost pracovat v mezinárodních virtuálních týmech a prohloubit i jazykové dovednosti účastníků.

Kdo může z účasti na pilotní výuce profitovat a proč?

Projekt se primárně zaměřuje na Ph.D. studenty a mladé výzkumníky jako potenciální iniciátory a investigátory akademických klinických studií. Výstupy ale mohou využít k získání orientace a prohloubení svých znalostí i další zdravotničtí a nezdravotničtí pracovníci (např. jako členové studijních či projektových týmů nekomerčních klinických studií), nebo učitelé/lektoři, kteří se klinickým studiím věnují v rámci vlastních předmětů.

Projekt mohou využít i lékaři a investigátoři plánující vlastní klinickou studii – s ohledem na měnící se legislativu klinických hodnocení může být kurz zdrojem informací o aktuálních požadavcích a změnách.

Jak a kdy bude pilotní výuka probíhat? Kde lze nalézt organizační informace?

Pilotní výuka bude probíhat online od 9. ledna 2024 do 2. dubna 2024, vždy v úterý od 18:00 do 19:30. Podrobné informace o tématech a obsahu pilotních lekcí naleznete zde či na webových stránkách projektu. Za účast (min. 60 %) online lekcí získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu. Pilotní výuka probíhá ZDARMA, bez jakéhokoli účastnického poplatku.

Registrace k účasti bude dostupná rovněž na webových stránkách projektu a bude otevřena od září 2023 do 30. listopadu 2023.

Projekt CONSCIOUS II

Pilot Teaching Programme 2024 - obsah

Stáhnout článek .pdf 450 kB
Stáhnout fotky .zip 2 076 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info