12. 10. 2020

Simulační centrum Lékařské fakulty MU zahájilo praktickou výuku

V nejmodernějším simulačním centru ve střední Evropě, určeném ke vzdělávání budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí, začala praktická výuka. Studenti všeobecného a zubního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) jsou tak první, kteří se začátkem semestru začali využívat unikátní centrum vybavené simulátory a zdravotnickou technikou. Nová pětipatrová budova je situována v bohunickém univerzitním kampusu v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Brno.

Stavba SIMU trvala dva roky a včetně veškerého vybavení stála téměř miliardu korun. Vybudování simulačního centra je dominantní částí projektu Strategické investice MU do vzdělávání SIMU+ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Simulační centrum představuje snížení závislosti klinických oborů na výukové kapacitě nemocnic. Vnímám ho jako naprosto zásadní doplněk ke spektru moderní výuky na lékařské fakultě a jako naprosto výjimečný projekt nejen v rámci České republiky. Navíc v době koronavirové význam SIMU výrazně narůstá," řekl rektor MU Martin Bareš.
SIMU není jen nová budova, jeho hlavní přínos je v nových možnostech vzdělávání spočívajících v zavedení výukových metod, které podporují aktivní učení, zlepšení komunikačních a rozhodovacích dovedností a týmové spolupráce,“ zdůraznil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko s tím, že díky tomuto projektu by se studenti v podstatě všech zdravotnických oborů měli naučit co nejlépe pracovat s pacientem ještě před tím, než se dostanou k nemocným lidem.
Především kvůli zkracující se době hospitalizací a rostoucí neochotě pacientů, aby se na jejich ošetřování podíleli studenti, se budoucí medici v rámci svých povinných praxí stále hůř dostávají do kontaktu s konkrétními diagnózami. Nově pojatá výuka podpořená velmi moderním a rozsáhlým technickým zázemím jim tak umožní natrénovat si řešení různých situací, včetně rozhodování pod časovým tlakem, ale zároveň bez rizika, že ublíží pacientům,“ doplnil ředitel SIMU a proděkan Lékařské fakulty MU Petr Štourač.
Předností SIMU je mimo jiné i to, že napodobuje reálné nemocniční prostředí. V přízemí budovy se nachází urgentní příjem s plně vybaveným vozem záchranné zdravotnické služby. Nemocniční patro disponuje operačními sály, jednotkami intenzivní péče, standardními pokoji a místnostmi pro výuku virtuálních 3D simulací. Na střeše objektu se nachází heliport. SIMU je vybaveno reálnou zdravotnickou techniku, simulátory, výukovými modely i trenažery.
V centru jsou například pokročilé pacientské simulátory dětského i dospělého věku, geriatrický ošetřovací model, simulátor těhotné ženy či novorozence, inkubátor, simulátor umělé plicní ventilace, či ultrazvukový simulátor. Pro výuku zubního lékařství je určeno 70 pokročilých trenažerů. Nedílnou součástí SIMU je i audiovizuální technika, která umožní pořizovat záznamy probíhajících simulací, takže je pak vyučující mohou se studenty zpětně analyzovat a vyhodnocovat.
Studenti si prostřednictvím výuky v SIMU osvojí běžné i velmi komplikované zákroky. Na trenažérech si vyzkouší základní dovednosti jako šití, zajišťování dýchacích či kardiopulmonální resuscitaci. Čeká je ale i práce s nejpokročilejšími typy pacientských simulátorů, které umí reagovat na jednotlivé zdravotnické intervence, například podání léků, stejně jako živý organismus. Navíc disponují fyziologickými funkcemi, umí se potit, modrat při dušení nebo na studenty mluvit.
Každá pomůcka i simulovaný proces mají své dané místo v osnovách studijních programů, které v souvislosti se projektem prošly zásadní obměnou a reakreditací. Výuka v simulačním centru se bude týkat všech ročníků studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství.
Cílem zavádění metod simulační výuky do vzdělávání mediků a dalších zdravotnických profesionálů nicméně není zcela nahradit kontakt se skutečným pacientem. Bez toho se výuka neobejde. Simulace ale pomohou tomu, aby studenti byli lépe vybaveni dovednostmi a znalostmi. Aby byli sebevědomější a neměli strach, že při klinické praxi udělají chybu a ublíží tak pacientovi.

Stáhnout článek .pdf 175 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info