15. 7. 2020

Slavnostní promoce absolventů Lékařské fakulty MU

LF MU jako jedna z vůbec prvních fakult v České republice umožnila pokračování státních závěrečných a rigorózních zkoušek v distančním režimu studentkám a studentům všeobecného lékařství již dva týdny po vyhlášení nouzového stavu. Díky tomu tak v tomto červencovém týdnu mohou probíhat slavnostní promoce úspěšných absolventů LF MU v programech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a všech nelékařských zdravotnických oborech a programech.

COVID-19 přinesl kromě obecného strachu i chaos do zaběhnutého režimu. S uzavřením škol se potýkali studenti, vyučující i vědci. Lékařská fakulta MU (LF MU) však věnovala maximální úsilí k tomu, aby mohla probíhat v co nejvyšší kvalitě distanční výuka a hledala možnosti, jak zejména studentům posledních ročníků umožnit ukončení studia, aby se v co nejkratší době mohli nastoupit do českého zdravotnictví. LF MU jako jedna z vůbec prvních fakult v České republice umožnila pokračování státních závěrečných a rigorózních zkoušek v distančním režimu studentkám a studentům všeobecného lékařství již dva týdny po vyhlášení nouzového stavu. Díky tomu tak v tomto červencovém týdnu mohou probíhat slavnostní promoce úspěšných absolventů LF MU v programech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a všech nelékařských zdravotnických oborech a programech.

Zdárné ukončení studia však mohlo proběhnout pouze za předpokladu pokračování studia v období nouzového stavu a následně i po něm. Výuka na LF MU probíhala distančně, v teoretických a preklinických oborech bylo kompletně odučeno celé učivo dané pro toto období. Během nenadálé situace byli navíc studenti vyšších ročníků z rozhodnutí Vlády ČR povoláni do nemocnic, či působili jako dobrovolníci na odběrových místech, na dispečinku záchranné služby i jinde. Od června byla umožněna kontaktní výuka ve speciálním režimu. Dále pokračovaly státní závěrečné i rigorózní zkoušky kontaktní formou a také praxe na vybraných pracovištích. Díky zapojení všech akademiků LF MU bylo možné realizovat veškerou výuku a řádně ukončit všechny předměty bez nutnosti využít speciální ad hoc vytvořené alternativy hodnocení (např. splněno formou “S”).

Proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty prof. Kateřina Kaňková uvádí: „Jsme jako vedení fakulty velmi pyšní, na to, že naši studenti za nedávných mimořádných okolností mohli a v naprosté většině případů dokázali ukončit svoje studia ve standardní době, a navíc byli současně nápomocni našemu zdravotnímu systému. Tímto okamžikem se do něj vrací jako lékaři a mohou přispět ke zvládnutí případné následné vlny pandemie – jakkoliv si to nikdo z nás nepřeje – již jako kvalifikovaní zdravotníci. Naprosto zásadní je pro naše absolventy nicméně budoucí specializační příprava v lékařském oboru své volby a přejeme jim v tomto mnoho sil a štěstí. Dnešní den je pro ně výjimečný, svoje tituly si jistě zaslouží a my jim k tomu gratulujeme.“

Studentská léta tak letos definitivně skončila pro 287 absolventů studijního programu Všeobecné lékařství s titulem MUDr., 53 absolventů studijního programu Zubní lékařství s titulem MDDr., 194 absolventů bakalářských studijních programů/oborů s titulem Bc. a 62 absolventů navazujících magisterských programů s titulem Mgr. Slavnostní promoce absolventů probíhají právě v těchto dnech.

Stáhnout článek .pdf 97 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info