11. 1. 2021

Spolek mediků LF MU ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU vybuduje Památník za dárce těl

Na Lékařské fakultě MU si již třetím rokem pietním setkáním připomínáme všechny ty, kteří svým darem přispívají ke kvalitní výuce anatomie na naší fakultě. Na návrh přednosty Anatomického ústavu LF MU vznikla myšlenka vybudování památníku dárcům těl na Ústředním hřbitově v Brně, které se ujali studenti sdružení ve Spolku mediků. 

Pro mnohé pozůstalé je těžké vyrovnat se s tím, že nemohou svého zemřelého pochovat podle zaužívaných zvyklostí. Pomoci smířit se s touto skutečností by mohl právě tento památník jako důstojné pietní místo, kam by mohli pozůstalí přijít uctít památku svých zemřelých. Vybudováním památníku tak chce celá studentská i akademická obec LF MU vyjádřit vděčnost všem dárcům těl pro anatomické pitvy.
Děkan fakulty Martin Repko uvádí: „Maximálně vítám aktivitu studentů a obzvláště našeho Spolku mediků. Mimoškolní aktivita, která se přímo dotýká fakulty a její výuky je úžasným dokladem sounáležitosti studentů a akademiků. Je fascinující, že studenti myslí nejen na svoje vlastní zájmy, ale oceňují dárce těl, díky nimž mohly absolvovat plnohodnotnou výuku anatomie, bez které se neobejde žádný lékař, zubař, či zdravotník. Věřím, že Památník bude důstojným poděkováním všem těm, kteří pomohli při vzdělávání naši studentů a pro naše studenty to bude místo uvědomění si pokory vůči dárcům, i pomíjivosti lidského bytí.“
Nová předsedkyně Spolku mediků Klára Dolinová dodává: „Děkujeme. Za celý Spolek mediků, ale také za všechny studenty, pro něž byla anatomie vstupní branou k cestě stát se nejen dobrým lékařem, ale i pokorným člověkem. A s touto vší pokorou skládáme poctu všem dárcům, kteří již darovali nebo darují to nejcennější: svá těla, abychom se my, studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, mohli v budoucnu stát kvalitními lékaři, sestrami, fyzioterapeuty či zubaři..."
„Ročně absolvuje výuku anatomie kolem 1000 studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů. I přes to, že jsou k dispozici moderní výukové technologie částečně nahrazující výuku na kadaverózním materiálu, je stále praktická výuka na tělech zemřelých naprosto základní a nepostradatelnou metodou výuky budoucích zdravotníků. Z tohoto důvodu si nesmírně vážíme našich dárců, bez jejichž nezištného daru by výuka anatomie nebyla možná,“ připomíná nenahraditelnost pitev MUDr. Marek Joukal, Ph.D., přednosta Anatomického ústavu LF MU.
Zdrojem financování vybudování památníku je již běžící veřejná sbírka na transparentním účtu 2901871435/2010, kterou organizuje Spolek mediků. Zapojit se do sbírky může i široká veřejnost.

Stáhnout článek .pdf 115 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info