25. 9. 2020

Vyjádření děkana LF MU k ohrožení prezenční formy výuky

Aktuální vývoj epidemiologické situace v naší republice pozorně sleduji a vnímám jej s rozporuplnými pocity. Především kvůli nařízením, které přináší řadu komplikací i omezení s potenciálem kompletního zamezení prezenční výuky na LF MU. Na jedné straně dochází k restrikcím ve vysokoškolském vzdělávání, na druhé straně je umožněno zachování některých zbytných celospolečenských aktivit. Pro nás lékaře i další zdravotnické pracovníky a současně akademiky je na prvním místě ochrana lidského zdraví, zachování funkčnosti zdravotnického systému a také zajištění plnohodnotné výuky.

Z výše uvedených důvodů vnímám současné i potenciální nařízení a restrikce, které zasahují do vzdělávání lékařů i nelékařů na naší fakultě s obavami i jistou nevolí. Lékařské fakulty jsou fakultami profesními, připravující studentky a studenty v celé škále medicínských i nemedicínských oborů. Omezení kontaktní výuky znamená omezení profesní přípravy studentů, které naše zdravotnictví očekává v následujících letech. Počátek letošního roku, potažmo jarního semestru roku 2020 byl kritický, ale díky prozíravému kroku vedení MU a posunu semestru do období letních měsíců a prázdnin mohla být odučena a nahrazena jak teoretická, tak praktická výuka, která byla omezena nouzovým stavem. Jsme stále velmi hrdí na naše studentky a studenty, kteří při nouzovém stavu pomáhali. Nicméně tato zkušenost nezvyšovala jejich schopnosti ve vyučovaných předmětech a neumožnila jim rozvíjet své kompetence a vše museli bez výjimky dohánět. Taktéž případné opětovné extenzivní povinné nasazení studentů lékařských fakult, které supluje potřeby našeho zdravotnictví, znemožní jejich reálnou praktickou výuku.

Musím rovněž zdůraznit, že nadcházející podzimní semestr je zcela odlišný. V případě výpadku ve výuce nemáme možnost nahradit ztracený čas, jelikož jarní semestr navazuje bez potřebného časového „nárazníku”. Nevíme ani, jaká bude epidemiologická situace na jaře 2021. Navíc profesní studijní programy mají přesně stanovené počty nejen hodin teoretické, ale zejména praktické výuky. Rovněž jsou stanoveny intervence – dovednosti, které si studenti musí osvojit a postupně je automatizovat tak, aby je mohli v budoucnu využívat v péči o pacienty. Studenti proto musí především řádně studovat a připravovat se na svoji profesi. Nejde jen o znalosti a správné postoje, ale i o obrovské množství praktických dovedností.

V současné situaci se Masarykova univerzita i naše lékařská fakulta chová maximálně zodpovědně. Tyto snahy o zodpovědný postoj bohužel nekorelují s chováním části společnosti. Kroky, které jsou nyní realizovány ve vztahu k vysokoškolskému vzdělávání, a to zejména u profesních studijních programů, mohou poškodit české zdravotnictví na řadu let a ovlivnit nejen současnou ale především budoucí kvalitu péče o pacienty. Aktuálně jsme konfrontováni s nedostatkem zdravotnických pracovníků v klinické praxi a neumožněním výuky bychom tento stav pouze zhoršovali, jak z hlediska kvantity absolventů a budoucích zdravotnických pracovníků, tak z hlediska kvality jejich profesní přípravy.

Z pozice děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity apeluji na všechny zainteresované odpovědné osoby a orgány, aby při rozhodování o vysokoškolském vzdělání respektovali a akcentovali význam a specifika vzdělávání na naší i ostatních lékařských fakultách v České republice. Nekoncepční a nesystémová opatření jsou hazardem se zdravím nás všech s dlouhodobými riziky a reálnými dopady na celý resort zdravotnictví. Zachování kontaktní výuky na lékařských fakultách, samozřejmě s naplněním nezbytných epidemiologických opatření, je zásadním předpokladem k budoucímu kvalitnímu fungování našeho zdravotnictví.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan
V Brně dne 25. 9. 2020

Stáhnout článek .pdf 101 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info