Sběr žádostí o stipendium rektora na aktivity studentů

10. 5. 2021

Studenti MU mohou do 14. 5. 2021 požádat o stipendium na aktivity, které překračují rámec jedné fakulty, případně překračují rámec univerzity a nejsou pouze úzce oborově omezeny.

Tyto aktivity mají mít vazbu zejména na rozvoj formálního a neformálního vzdělávání, podporu strategických cílů, rozvoje hodnot a reprezentaci univerzity (v oblasti sportovní, kulturní, společenské, vědeckovýzkumné). O toto stipendium mohou požádat i studenti, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky významných humanitárních aktivit, založených na principu dobrovolnosti a sdílejících hodnoty zastávané univerzitou. Podporovány mohou být zejména takové formy aktivit, které jsou vykonávány ve spolupráci s partnery univerzity, prostřednictvím renomovaných humanitárních organizací (např. Červený kříž, Člověk v tísni apod.), či charitativních organizací.

Pokud již tento termín odevzdání nestíháte, jsou další termíny pro sběr žádostí v roce 2021 stanoveny na: 1. 3., 14. 5., 15. 10., v případě potřeby bude otevřen mimořádný sběr na začátku prosince.

KONTAKT

Mgr. Karolína Ivánková
Administrátorka StudO RMU
Místnost 365, Žerotínovo nám. 9, Brno — 3. podlaží
|TEL: 549 49 4479
|E-MAIL: ivankova@rect.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info