Stipendium Nemocnice Hranice a.s.

22. 9. 2019

Nemocnice Hranice a.s, nabízí stipendijní místo pro mediky 5. a 6. ročníku (akademický rok 2019/2020) lékařských fakult v oboru vnitřní lékařství. Celková výše stipendia činí 120 000,- Kč. Výplata stipendia je možná ve 3 variantách:

  • pokud je stipendium poskytnuto od zahájení studia 5. ročníku, je vypláceno v 20 měsíčních splátkách
    (t.j. 6.000,- Kč měsíčně) do řádného ukončení studia na LF ve standardní době studia,
  • pokud je stipendium přiznáno na základě pozdější žádosti studenta v průběhu 5. nebo 6. ročníku studia, je celková výše stipendia 120.000,- Kč rovnoměrně rozpočtená do zbývajících měsíců studia.
  • možnost jednorázového vyplacení studentům 6. ročníku před ukončením studia

Podmínky pro poskytnutí stipendia:

Stipendium se poskytne studentům na základě smlouvy uzavřené mezi Nemocnicí Hranice a. s. a studentem. Předmětem smlouvy je mj. ujednání o závazku studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v Nemocnici Hranice a. s. a setrvat v pracovním poměru minimálně po dobu 4 let ode dne vzniku pracovního poměru.

Kontakt:

ředitel: MUDr. Eduard Sohlich, MBA
tel: 581 679 102 (sekretariát)
mobil: 602 551 701 (ředitel)
e-mail: nemocnice@nemocnice-hranice.cz
adresa: Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info