Atestační zkoušky

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

  • absolvování požadované praxe pro povinný základ / povinný kmen, doložení provedených výkonů podle logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí, zejména kurzu pro ukončení společného základu /testu,
  • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajoba atestační práce,
  • podání přihlášky k atestaci (potvrzená praxe, vzdělávací akce, výkony v logbooku) na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Atestace v roce 2019

Termíny atestačních zkoušek na LF MU – podzim 2019

specializační obor termín doručení přihlášky na LF MU nejpozději do Informace
oftalmologie 12. 11. – 14. 11. 2019 9. 8. 2019 Informace
dětská neurologie 19. 11. 2019 16. 8. 2019  
pediatrie (dětské lékařství) 25. 11 – 27. 11. 2019 23. 8. 2019  
kardiologie 25. 11. – 29. 11. 2019 23. 8. 2019  
geriatrie 28. 11. – 29. 11. 2019 23. 8. 2019 Informace
vnitřní lékařství 2. 12. – 6. 12. 2019 30. 8. 2019

Informace

ATESTAČNÍ TEST

pneumologie a ftizeologie 2. 12. – 4. 12. 2019 30. 8. 2019 Informace
gynekologie a porodnictví 2. 12. – 5. 12. 2019 30. 8. 2019  
urologie 3. 12. 2019 30. 8. 2019 Informace
lékařská genetika 5. 12. 2019 4. 9. 2019  

Zubní lékaři

specializační obor termín doručení přihlášky
klinická stomatologie 21. 11. 2019 23. 8. 2019
maxilofaciální chirurgie + orální a maxilofaciální chirurgie 28. 11. 2019 20. 8. 2019

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení atestační přihlášky na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.

Přihlášky k atestacím

Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 90 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Formuláře přihlášek získáte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Úhrady za zkoušky dle nařízení vlády č. 184/2009 Sb.

Před zahájením každé části zkoušky uchazeč prokazuje před komisí svou totožnost a předkládá doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou.

Úhrada podle nařízení vlády č. 225/2011 Sb.:

  • úhrada za atestační zkoušku – 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
  • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
  • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací, ale znovu se platí stejná výše u dalšího termínu.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

Teoretické kurzy a testy na LF MU

Informace pro přihlášení na specializační kurzy a testy

(povinné kurzy a testy pro ukončení základního kmene, povinné předatestační kurzy a testy)

  1. Přihlášení je možné pouze elektronicky vytvořením objednávky konkrétního kurzu nebo testu (viz jednotlivé odkazy níže na stránce).
  2. Pokud bude cenu kurzu či testu hradit zaměstnavatel a požadujete fakturu, během objednávání si vyplňte fakturační údaje. Po dokončení objednávky si můžete ihned vytisknout proforma fakturu a předat ji zaměstnavateli k uhrazení.
  3. Je-li test součástí kurzu, platba za test je zahrnuta do účastnického poplatku (kromě AIM).
  4. Platba za kurzy a testy se na LF MU provádí po přihlášení a to pouze elektronicky, rozhodující pro účast na vybrané akci je datum zaplacení.

Platba za atestační zkoušky se provádí pouze přes Obchodní centrum

Přehled kurzů a testů pořádaných na LF MU na podzim 2019

Psychiatrie ECT (Elektrokonvulzivní terapie) 12.12. 2019 program kurzu informace ke kurzu přihlásit se
           
           
           
           
           
AIM kurz k ukončení kmene  21.–25. 10. 2019 program kurzu informace ke kurzu přihlásit se
AIM test k ukončení kmene  25. 10. 2019   informace k testu přihlásit se

Přihlašování na kurzy a testy spouštíme přibližně měsíc před jejich konáním.