Kmenové zkoušky

Předpoklad přístupu ke kmenové zkoušce

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

  • Absolvování požadované praxe, dle vzdělávacího programu, doložení praxe z průkazu odbornosti,
  • Podání přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Termíny zkoušek

Termín DORUČENÍ přihlášek ke kmenové zkoušce podzim 2021 na LF MU

Upozorňujeme na část znění

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§5a – Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • 3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

(1) Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Základní kmen

Termín zkoušky

Termín pro doručení přihlášky

interní

06.-08.09. 2021

07.07.2021

urologický

20.-22.09. 2021

20.07.2021

neurochirurgický

21.09. 2021

21.07.2021

neurologický

04.-05.10. 2021

04.08.2021

chirurgický

04.-05.10. 2021

04.08.2021

maxilofaciálně-chirurgický

08.10. 2021

08.08.2021

pediatrický

11.-12.10. 2021

11.08.2021

kardiochirurgický

12.10. 2021

12.08.2021

dermatovenerologický

14.10. 2021

14.08.2021

otorinolaryngologický

14.10. 2021

14.08.2021

patologický

18.10. 2021

18.08.2021

gynekologicko-porodnický

18.-20.10.2021

18.08.2021

radiologický

19.-20.10. 2021

19.08.2021

oftalmologický

19.-20.10.2021

19.08.2021

psychiatrický

26.-27.10. 2021

26.08.2021

anesteziologický

25.-29.10. 2021

25.08.2021

ortopedický

25.-26.11. 2021

25.09.2021

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení přihlášky ke kmenové zkoušce na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Přihláška ke kmenové zkoušce

Přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem kmenové zkoušky, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Formulář přihlášky získáte zde.

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

  • první pokus – bez poplatku
  • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
  • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která odpovídá danému opakování zkoušky).

Zkouška po kmeni - I. opakování

Zkouška po kmeni - II. opakování

Zkouška po kmeni - III. opakování

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info