Kmenové zkoušky

Předpoklad přístupu ke kmenové zkoušce

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

  • Absolvování požadované praxe, dle vzdělávacího programu, doložení praxe z průkazu odbornosti,
  • Podání přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Termíny zkoušek

Termín DORUČENÍ přihlášek ke kmenové zkoušce podzim 2022 na LF MU

Upozorňujeme na část znění

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§5a – Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • 3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

(1) Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Základní kmen

Termín zkoušky

Termín pro dodání přihlášky

Interní

14.-16.9.2022

16.07.2022

Urologický

21.-23.9.2022

23.07.2022

Chirurgický

3.-4.10.2022

04.08.2022

Gynekologicko- porodnický

3.-4.10.2022

04.08.2022

Neurochirurgický

05.10.2022

06.08.2022

Neurologický

6.-7.10.2022

07.08.2022

Pediatrický

12.-13.10.2022

13.08.2022

Dermatovenerologický

13.-14.10.2022

14.08.2022

Radiologický

18.-21.10.2022

19.08.2022

Kardiochirurgický

19.-20.10.2022

20.08.2022

Anesteziologický

24.-27.10.2022

25.08.2022

Oftalmologický

25.-26.10.2022

26.08.2022

Patologický

25.10.2022

26.08.2022

Ortopedický

26.-27.10.2022

27.08.2022

Otorinolaryngologický

26.10.2022

27.08.2022

Psychiatrický

26.-27.10.2022

27.08.2022

V případě NEDODRŽENÍ termínu doručení přihlášky ke kmenové zkoušce na LF MU nebudou opožděné přihlášky akceptovány.
Taktéž nebudou akceptovány přihlášky neúplné a neobsahující veškerou povinnou dokumentaci (kopie celé praxe z indexu lékaře, kurzy, testy, logbook) přesně dle rozpisu vzdělávacího programu Věstníku MZ ČR.

Přihláška ke kmenové zkoušce

Přihlášky ke kmenové zkoušce - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem kmenové zkoušky, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.

Formulář přihlášky získáte zde.

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

  • první pokus – bez poplatku
  • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
  • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která odpovídá danému opakování zkoušky).

Zkouška po kmeni - I. opakování

Zkouška po kmeni - II. opakování

Zkouška po kmeni - III. opakování

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info